Contact

Arhiva de Arhitectură 1830-1860: restituiri din patrimoniul Arhivelor Naţionale ale României

Casa de cultură „Friedrich Schiller” şi Asociaţia Istoria Artei organizează joi, 2 aprilie, de la ora 18:30, conferinţa şi expoziţia „Arhiva de Arhitectură 1830-1860: restituiri din patrimoniul Arhivelor Naţionale ale României”

Expozitie documente digitalizateExpoziţia prezintă 30 de planşe selectate dintre planurile de arhitectură identificate de cercetătorii Oana Marinache şi Cristian Gache în Arhivele Naţionale ale României.

După o atentă fotografiere şi recompunere digitală, documentele vizuale sunt prezentate publicului de către fotograful şi graficianul Cristian Gache în forma lor autentică, şifonate, găurite, rupte, lipite, mucegăite, restaurate, reuşind să redea senzaţia de fragilitate, dar, paradoxal, şi să impresioneze prin durabilitatea hârtiei sau pânzei. Ele rămân martorii unei epoci pline de culoare a vechiului Bucureşti, care aşteaptă să fie redescoperit.

Despre digitizarea documentelor de arhivă, contextul istoric al perioadei analizate şi etapele proiectului din 2013-2015 vor prezenta joi, 2 aprilie, în cadrul conferinţei-dezbatere de la Casa de cultură Friedrich Schiller”: istoric de artă Oana Marinache, fotograf şi grafician Cristian Gache, istoric de artă şi arh. Monica Lotreanu şi lector univ. dr. arh. Adrian Crăciunescu.

Cu acest prilej va avea loc şi prezentarea albumului:

Arhiva de Arhitectură 1830-1860: o colecţie unică de planuri şi schiţe”,

apărut la Editura Istoria Artei, care grupează cele mai importante documen­te vizuale, fiind împărţite în următoarele categorii de proiecte de arhitec­tură şi urbanism: curţi domneşti şi administrative, instituţii publice, lucrări hidrotehnice şi de canalizare, lucrări de pavaj, deschidere de străzi şi şosele, grădini publice, cimitire, biserici, spitale, hanuri şi prăvălii, moşii, case, ele­mente de decoraţie interioară.

Lansarea va avea loc vineri, 3 aprilie, la Muzeul Municipiului Bucureşti.

Proiectul „Arhiva de Arhitectură 1830-1860″ www.arhivadearhitectura.ro a fost iniţiat în 2013 de Asociaţia şi Editura Istoria Artei şi vizează selectarea şi digitizarea prin fotografiere a unor importante mărturii legate de începu­turile arhitecturii şi ingineriei din Bucureşti (documente, planuri, schiţe) şi conturarea carierei a peste 30 de personalităţi străine, care şi-au desfăşurat activitatea în perioada 1830-1860.

EXPOZIŢIE DOCUMENTE DIGITIZATE

2-20 aprilie 2015

Program de vizitare între orele 10:00-15:00

Tudor Plăieșu „Hyperborea II”- expoziţie de pictură la Casa de Cultură Friedrich Schiller, 13 – 27 martie 2015

Afis Hyperborea IICasa de Cultură Friedrich Schiller și Meda Popea- Arts & Events anunţă expoziţia „Hyperborea II” aparţinând artistului vizual Tudor Plăieșu. Expoziţia va avea loc în perioada 13- 27 martie 2015. Vernisaj: vineri, 13 martie 2015, ora 19.00.

Tudor Plăieșu, artist vizual care trăiește în România și Germania, prezintă in „Hyperborea II” lucrări realizate în ultimii 3 ani, expuse acum în premieră sau care au fost parte a unor expoziţii de autor.

Curatorul expoziţiei: Meda Popea.
Partener eveniment: Crama Rotenberg, care va oferi o degustare de vinuri la vernisaj.

O primă secţiune a expoziţiei „Hyperborea II” cuprinde monocromii tratate în spiritul picturii, realizate cu vin roșu (pictura cu vin) pe hârtie Fabriano. Lucrările sunt alegorii care au în centru figura feminină, ideal de frumuseţe, și includ aproape imperceptibil referiri la istoria artei universale și citate din mari maeștri. Lucrările surprind calităţile unice ale petei de vin așezate cu măiestrie pe o hârtie de o înaltă calitate, menită să pună în valoare istoria petei și modul ei diferit în care se absoarbe sau se usucă brusc pe suprafaţa hârtiei.

A doua secţiune a expoziţiei cuprinde suita „Bestiarium”, miniaturi pictate pe vellum (pergamente din piele) în vechea tehnică armenească. Lucrările, de dimensiuni de 8 cm x 8 cm, aduc privitorului o viziune cu totul personală a artistului asupra temei „bestiarului”, etalând un desen de sinteză trecut prin esenţa curentului art deco. De evidenţiat și trimiterile evidente la celebrele pătrate ale lui Malevici.

„Hyperborea II” propune și o selecţie de lucrări pe pânză realizate în ulei sau tehnică mixtă (ulei și pulberi de aur, foiţă de aur sau cupru). Lucrările ne introduc într-un univers mitologic, în care întâlnim sânziene diafane, zmei cu chipuri trudite și aripi tehnologice sau îngeri, tot atâtea metafore ale creatorului.  Cu aceste lucrări, Tudor Plăieșu se declară „structuralist vizual”, o atitudine care presupune depășirea postmodernismului și asumarea condiţiei artistului trăind și respirând realităţile secolului 21.

Expoziţia „Hyperborea II” reprezintă un manifest al artistului Tudor Plăieșu, în care regăsim credo-ul său artistic, temele și preocuparile sale plastice: clar-obscurul, monocromia, tehnica en grisaille, drip paintingul, portretul și gestualismul abstract.

Despre Tudor Plăieșu

Tudor Plăieșu este un artist vizual roman, care trăiește în Romania și în Germania. A absolvit Universitatea de Artă București și are la activ o experienţă de peste 15 ani. Lucrează grafică, pictură murală și de șevalet, gravură, ilustraţie și copertă de carte, fotografie, stăpânește cu excelenţă tehnicile vechi, iar lucrările sale de grafică reflectă această măiestrie, fie că este vorba de creion, peniţă, gravură, acuarelă și laviu sau tehnici mixte.

A lucrat pictură monumentală în spaţii diverse, în tehnici diverse (frescă, ulei  si acrilic pe perete sau lemn). Lucrările sale de mari dimensiuni se afla in România, Franţa sau Germania.

Artistul a lucrat ilustraţie și copertă de carte (colecţiile integrale Arthur Conan Doyle, Lev Tolstoi, Dostoievski, Alexandre Dumas  de la Adevărul Holding), dar si ilustraţie de presă (Ziarul Financiar).

Tudor Plăieșu este un excelent portretist, fiind recunoscut pentru măiestria sa în realizarea portretelor de copii, dar și pentru proiectele sale de portret de animale. Lucrările sale se afla în colectii private în Romania, Franţa, Germania, Italia, Belgia, Austria, SUA, Canada. Expoziţii personale: „Oglinda abisală”- 2013, „Hyperborea”- 2013. Performances: „Faces Extravaganza by Plaiesu”- 2013 si 2014. Expoziţii colective: Atelier 35, Muzeul Tăranului Roman. In licitatie la Grimberg Auction House.

Facebook: Tudor Plaiesu- Visual Artist, http://www.tudorplaiesuvisualartist.blogspot.ro/

Contact: 0040-729609102.

Tudor Plaiesu„Hyperborea II”- Malereiausstellung

Casa Schiller, 13- 27 März 2015

Das Schillerhaus lädt Sie zur Ausstellung „Hyperborea II” mit Werken des Künstlers Tudor Plaiesu.

Die Ausstellung kann in der Zeitspanne 13- 27 März 2015 besichtigt werden. Die Vernissaje findet am Freitag, den 13 März 2015, um 19.00 Uhr, statt.

„Hyperborea II” ist eine Ausstellung, die Werke des Künstlers Tudor Plaiesu aus der Zeitspanne 2011- 2014, beinhaltet, die zum Teil zum ersten Mal gezeigt werden.

Kurator: Meda Popea.

Eine erste Sequenz der Ausstellung beinhaltet Monochromien, die mit Rotwein (Weinmalerei) auf Fabriano – Papier entstanden sind. Die Werke stellen Allegorien dar, wobei die weibliche Gestalt als Schönheitsideal im Mittelpunkt steht und sie beinhalten fast unbemerkbare Hinweise zur Kunstgeschichte und Zitate von bekannten Künstler. Die Werke erschließen die Einzigartigkeit der Weinflecken, die meisterhaft auf einem hochqualitativem Papier abgebildet sind. Dadurch werden Flecken selbst im Mittelpunkt gestellt, und die Art un Weisen, wie diese im Kontakt zum Papier reagieren.

Die zweite Sequenz der Ausstellung beinhaltet die Serie „Bestiarium” mit Miniaturen, die auf Pergament, mit Hilfe einer alten armensichen Technik, gemalt wurden. Die Werke mit den Angaben 8 cm x 8 cm ermöglichen dem Zuschauer eine äußerst persönliche Perspektive des Künstlers zum Thema des Bestiariums, wobei Zeichnungen gezeigt werden, die auch die Essenz der art deco Strömung erfassen. Erwähnenswert sind auch die auffälligen Verweise auf die wohlbekannten Quadrate des Malevici.

„Hyperborea II” zeigt auch eine Auswahl von Werke, die in Öl, oder durch vermischte Techniken entstanden sind (mit Goldblätter, u.a.). Es ist eine Art Einführung in einer mythischen Welt, wo wir zarte Feen, Drachen oder Engel treffen können.

„Hyperborea II” ist eine Manifest- Ausstellung des Künstlers Tudor Plăieșu, in der wir sein künstlerisches Credo, seine Themen und malerischen Beschäftigungen wiederfinden: das Spiel zwischen Klarheit und Dunkelheit, die Monochromie, die „en grisaille” Technik, drip painting, Porträts und abstrakte Gestik.

Über Tudor Plaiesu

Tudor Plaiesu ist ein rumänischer Künstler, der zwischen Rumänien und Deutschland pendelt. Er hat die Universität für Kunst aus Bukarest besucht und hat eine Erfahrung von über 15 Jahren im Bereich. Er kreiert Grafiken, Wandgemälde, Buchillustrationen, Gravuren und Fotografien. Er ist ein Experte in älteren Techniken und seine Grafiken erfassen seine Meisterlichkeit sowohl in Gravuren, als auch in Ölgemälden u.a.

Er hat an verschiedenen Orten, sowie mit unterschiedlichen Techniken gearbeitet (Fresken, Ölgemälde, Acrylgemälde). Seine größten Werke befinden sich in Rumänien, Frankreich und Deutschland.

Er hat auch Buchillustrationen bearbeitet (eine komplette Serie Arthur Conan Doyle, Lev Tolstoi, Dostoievski und Alexandre Dumas,  bei  Adevarul Holding erschienen), aber auch mit der Presse zusammengearbeitet (Ziarul Financiar).

Tudor Plaiesu ist ein meisterhafter Darsteller von Porträts, anerkannt für seine wunderbaren Kinderporträts, aber auch für seine Darstellungen von Tieren.

Seine Werke findet man in privaten Sammlungen aus Rumänien, Frankreich, Deutschland, Italien, Belgien, Österreich, und der USA.

Persönliche Ausstellungen: „Oglinda abisala” (“Der abysale Spiegel”)- 2013, „Hyperborea”- 2013.

Facebook: Tudor Plaiesu- Visual Artist

http://www.tudorplaiesuvisualartist.blogspot.ro/

Program cultural – martie 2015

 

13.02.2015 –
05.03.2015
Sala 2
Expoziţie a a elevilor clasele V şi VII de la Liceul de Arte Plastice „Nicolae Toniţa”: „Culori citadine” / Eröffnung der Kunstausstellung der Schüler der VI und VII. Klasse an dem Kunstlyzeum „Nicolae Tonitza“:  „Städtliche Farben”,  eveniment organizat sub îndrumarea / unter der Leitung von: Fundația / Stiftung Ileana Mustaţă
linie
02.03.2015
18.15
14.03.2015
14.00
Sala 1
Conferinţa /  Vortrag: „Vidul  – Principiile stăpânirii de sine”/ „Das Vakuum – Die Grundsätze der Selbstbeherrschung“, în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”
linie
07.03.2015
14.00
Sala 1
Conferinţa /  Vortrag: „Chakra Nabhi – Onestitatea căutării spirituale”/ „Chakra Nabhi – Die Ehrlichkeit der geistigen Suche“ în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”
linie
09.03.2015
18.15
21.03.2015
14.00
Sala 1
Conferinţa /  Vortrag: „Chakra Anahat –Spiritul, sursa adevărului absolut”/ „Chakra Anahat – der Geist, die Quelle der absoluten Wahrheit“,  în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”
linie
12.03.2015
18.00Sala 1
Clubul turistic “Imagini din toată lumea” / Touristenklub “Bilder aus aller Welt”: „Nanga Parbat – Expediţia românească din 2013” / “Nanga Parbat – Die rumänische Expedition in 2013”; prezintă/ es sprechen: Marius Gane şi / und Teofil Vlad; Moderator Mihail Cernat
linie
13.03.2015 –
27.03.2015
Sala 2
Expoziţie / Ausstellung: „Hyperborea II” a pictorului / des Künstlers Tudor Plaiesu; eveniment organizat cu sprijinul curatorului  – dna Meda Popea / mit der Unterstützung des Kurators – Frau Meda Popea
linie
16.03.2015
18.15
28.03.2015
14.00Sala 1
Conferinţa /  Vortrag: „Chakra Vishudhi – Comunicarea în planul colectiv”/ „Chakra Vishudhi – Die Kommunikation auf kollektiver Ebene“ în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”
linie
19.03.2015
18.00
Sala 1
Întâlnire a Asociaţiei Femeilor Universitare: “Malala Yousafzai, O eroină a zilelor noastre, un exemplu demn de urmat” / Treffen der Mitglieder des Vereins der Frauen aus dem Universitätsbereich:  “Malala Yousafzai, moderne Heldin und Vorbild für uns alle“
linie
23.03.2015
18.15
Sala 1
Conferinţa /  Vortrag: „Chakra Agnya – Poarta  iluminării (Poarta cea strâmtă a Paradisului)”/ „Chakra Agnya – Der Tor der Illumination (der enge Tor des Paradieses)“ în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”
linie
26.03.2015
18.00
Sala 1
Clubul turistic “Imagini din toată lumea” / Touristenklub “Bilder aus aller Welt”: „Traversari montane de iarna” / “Bergüberquerungen im Winter”; „In plin anotimp al zapezilor, cand ziua e scurta si gerul e aspru, exista totusi oameni temerari ce se incumeta sa strabata lungi si andurante trasee montane. Traversarile de iarna.” / „ Im Hochwinter, bei kurzem Tageslicht und eisiger Kälte, trauen sich Menschen auf schweren Wanderrouten.”; prezintă/ es sprechen: Mihail Cernat
linie
30.03.2015
18.15
Sala 1
Conferinţa /  Vortrag: „Chakra  Sahasrara – Ultimul salt evolutiv, integrarea in conștiința colectivă”/ „Chakra  Sahasrara –Der letzte Evolutionssprung, die Integration im kollektiven Gewissen“ în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”
linie

INTRAREA LIBERĂ / EINTRITT FREI

Expoziţie handmade de Mărţişor

26_02_Afis Martisor_

Casa de Cultura Friedrich Schiller (Strada Batistei nr. 15, Bucuresti) va invita la Expozitia Handmade de Martisor, ce va avea loc in perioada 26- 28 februarie 2015 in lobby-ul de la parter. O expozitie de primavara, in care va propunem sa descoperiti o multime de produse lucrate manual, obiecte unicat sau de serie mica, semn al creativitatii si imaginatiei designerilor invitati sa participe.

Veti gasi aici: martisoare cu aplicatii din orez, bijuterii inedite din ceramica, matase, margele, pietre semipretioase, perle, obiecte practice si decorative (cani pictate, cutii de cadouri, lumanari pictate, agende etc), gentute, saculeti, manusi si accesorii crosetate, cutiute origami etc.
Participanti: Ava Design Biju by Adriana Vaduva, Handmade Boutique, Sfera Jewelry Design by Anca Popea, SJD by Jenny.

Coordonatorul proiectului: Meda Popea

Locatie: lobby-ul Casei Schiller, str. Batistei Nr. 15, Bucuresti.
Program: joi: 16.00- 18.30. vineri: 16.00- 18.30, sambata: 10.00- 16.00.
Intrarea este libera.

Ausstellung von handgeschöpftenMärzchen

Das „Friedrich Schiller“ Kulturhaus ladet Sie zu einer Märzchenausstellung zwischen dem 26. – 28. Februar 2015. Wir schlagen Ihnen eine Frühlingsausstellung vor, bei der Sie zahlreiche handgefertigte Schmuckstücke entdecken werden, manche in kleiner Serie oder als Unikat entworfen. Interessante Modelle mit Dekorationen aus Reis, Perlen, Halbedelsteine, Tassen und Schmuckstücke aus Keramik, Taschen, Origamikästchen u.a. interessante Artikeln die Ihnen bestimm Freude bringen werden – alles als Ausdruck der Kreativität der eingeladenen Künstler!

 Leiter: MedaPopea

Ort: Lobby des „Friedrich Schiller” Hauses, Batisteistr. Nr. 15, Bukarest
Programm: Do: 16.00- 18.30. Fr: 16.00- 18.30, Sa: 10.00- 16.00.
Eintrittistfrei.

Program cultural – februarie 2015

 

01.02.2015 –13.02.2015
Sala 2
Expozițiea studenţilor din anii II & III de la Facultatea de Arte, Universitatea Ovidius, Constanţa: „Chipurile”  / Eröffnung der Kunstausstellung der Studenten II. & III. Jahrgangs an der Fakultät für Kunst, Universität „Ovidius“, Constanţa: „Visagen”; eveniment organizat sub îndrumarea / unter der Leitung von: Lect. univ. dr. Lelia Rus Pîrvan & Asist. univ. drd. Sînzina Romanescu Cuciuc
linie
01.02.2015 –28.02.2015
Sala 2
Expoziție / Ausstellung: „Muzeele din Bucuresti” – Colecţii şi colecţionari ai minorităţilor etnice din Bucureşti“ / „Museen in Bukarest – Kunstsammlungen und Sammler der etnischen Minderheiten;
linie
02.02.2015
18.00
07.02.2015
14.00
Sala 1
Conferinţa /  Vortrag: „Chakra Muladhara – Inteligenţa emoţională a inocenţei”/ „Chakra Muladhara – Die emtionale Intelligenz der Unschuld“ în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”
linie
09.02.2015
18.00
04.02.2015
14.00
Sala 1
Conferinţa /  Vortrag: „Chakra Swadhishthan – Controlul atenţiei prin cunoaşterea pură” / „Chakra Swadhishthan – Die Kontrolle der Aufmerksamkeit durch reine Kentnnisse“ în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”
linie
13.02.2015 –28.02.2015
Sala 1
Expoziție a a elevilor  clasele V și VII de la Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonița” „Culori citadine”   : / Eröffnung der Kunstausstellung der Schüler der VI und VII. Klasse an dem Kunstlyzeum „Nicolae Tonitza“  „Städtliche Farben”  eveniment organizat sub îndrumarea / unter der Leitung von: Fundația / Stiftung Ileana Mustață
linie
13.02.2015
17.00
Sala 1
„Carnaval traditional german pentru copii” / „Kinderfasching”;  mit der Musikgruppe „Karpaten Show” und der Theatergruppe „Improvisneyland”/ cu orchestra „Karpaten Show” si trupa de teatru „Improvisneyland”; în colaborare cu /  in Zusammenarbeit mit dem  „Deutschen Demokratischen Forum in Bukarest” / „Forumul Democrat al Germanilor din Bucureşti”La / In: Universtatea Populara Ioan I. Dalles (Bd. Nicolae Bălcescu nr. 18, Sector 1, Bucureşti)
linie
16.02.2015
18.00
21.02.2015
14.00
Sala 1
Conferinţa /  Vortrag: „Creativitatea iluminată – Mari personalităţi iluminate” / „Die aufgeklärte Kreativität – Aufgeklürte Persönlichkeiten“ în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”
linie
19.02.2015
17.00
Sala 1
Întâlnire a Asociației Femeilor Universitare “Pe urmele marilor civilizații: China” / Treffen der Mitglieder des Vereins der Frauen aus dem Universitätsbereich:  “Auf den Spuren der großen Kulturen: China”
linie
23.02.2015
18.00
28.02.2015
14.00
Sala 1
Conferinţa /  Vortrag: „Chakra Nabhi – Onestitatea căutării spirituale” / „Chakra Nabhi – Die Ehrlichkeit der geistigen Suche“ în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”
linie
26.02.2015
18.00
Sala 1
Clubul turistic “Imagini din toată lumea” / Touristenklub “Bilder aus aller Welt”: „Ciucaș – feerie de iarna” / “Ciucaș – ein Wintertraum”; prezintă/ es sprechen: Mihail Cernat
linie
26-28.02.2015 In perioada 26- 28 februarie 2015, va invitam la expozitia noastra de Martisor, cu produse lucrate manual: martisoare, bijuterii, decoratiuni, obiecte pictate manual ./ Ausstellung von handgefertigten Märzchen
Program: joi: 16.00- 18.30. vineri: 16.00- 18.30, sambata: 10.00- 16.00.
linie

INTRAREA LIBERĂ / EINTRITT FREI