„Pe urmele naturalistului Carl Friedrich Jickeli

– personalitate ştiinţifică complexă.” (26.07.1850 – 27.02.1925)

Joi, 27.02.2014, ora 18.00, Sala 1

27_02_Jickeli _Afis

„Evoluţia se săvârșește astfel prin treceri de la stabilitate la instabilitate, şi apoi iar la stabilitate…. Distrugerea, provocată de imperfecţiunea metabolismului explică înlocuirea unui organ printr-o structură morfologică, păstrând vechea funcţie în filogeneză. Supravieţuirea celui mai apt este condiţonată de prevalenta stabilităţii în metabolism, este supravieţuirea celui mai stabil în metabolism.”(Carl F. Jickeli, 1902)

„La baza concepţiei sale evoluţioniste stau două principii, care sunt în acelaşi timp proprietăţi ale materiei în mişcare: trecerea de la stabil la instabil, tendinţa spre instabilitate şi de la instabil la stabil, tendinţa spre stabilitate. Acestea sunt proprietăţi universale ale materiei, atât ale materiei vii cât şi ale celei lipsite de viaţă.” (Acad. Nicolae Botnariuc, „Din istoria biologiei generale „, 1961).”Muzeul de istorie naturala Sibiu

„Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu, departament al Muzeului Naţional Brukenthal a fost înfiinţat de către Societatea Ardeleană de Ştiinţele Naturii din Sibiu în anul 1895. Bazele acestei au fost puse în 1849, anul înfiinţării Societăţii Ardelene, din iniţiativa unor intelectuali saşi transilvăneni.”

 

CARL FRIEDRICH JICKELI

JickeliCarl F. Jickeli este un remarcabil biolog evoluţionist ardelean de la sfârșitul secolului XIX şi începutul secolului XX. Naturalist de talie Internaţională născut la Sibiu în anul 1850 Jickeli urmează cursurile gimnaziale în oraşul natal. La 19 ani are şansa de a pleca într-o expediţie ştiinţifică în Africa de Est, din Trieste spre Alexandria, mal exact spre coasta africană a Mării Roşii. Hotărât să se dedice activităţii ştiinţifice, Carl Fr. Jickeli studiază 5 semestre la Universităţile din Wtirzburg, Graz şi Heidelberg în domeniul ştiinţelor naturale şi filozofiei. Obţine titlul de doctor în 1882 La Heidelberg, Iar în 1902 Carl Jickeli îşi prezintă concepţia sa originală despre teoria evoluţionistă.

în 1924 publică la Berlin lucrarea sa fundamentală „Pathogenesis. Imperfecţiunea metabolismului şi tendinţa spre stabilitate ca principiu de bază pentru distrugere şi formare în lupta pentru existenţă„.

Activează în cadrul Societăţii Ardelene pentru Ştiinţele Naturii pe care o conduce între anii 1898 şl 1925. În 1924 a donat Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu 20.000 de cochilii aparținând la 1.800 de specii de moluşte colectate în Transilvania, Marea Roşie şl Abisinia.

Participă:

  • dr. Octavian Buda: „Carl Friedrich Jickeli şi evoluţionismul din spaţiul german”
  • dr. Klaus Fabritius: „Naturalistul Carl Friedrich Jickeli, personalitate ştiinţifică complexă”
  • muzeograful Anamaria Păpureanu: „Carl Friedrich Jickeli, preşedintele Societăţii Ardelene de Ştiinţele Naturii din Sibiu, 1898 – 1925″

Coordonator proiect: Aurora FABRITIUS

„Auf den Spuren des Naturforschers Carl Friedrich Jickeli – eine komplexe wissenschaftliche Persönlichkeit (26.07. 1850 – 27.02. 1925).“

 „Die Evolution erfolgt dank einiger Übergänge von Stabilität zur Instabilität und dann wieder zur Stabilität….. Die von der Unvollkommenheit des Stoffwechsels verursachte Zerstörung erklärt das Ersetzen eines Organs durch eine morphologische Struktur indem es die alte Funktion in der Philogenese bewahrt. Das Überleben des am fähigsten dafür geeignet ist von der Prävalenz der Stabilität im Stoffwechsel bedingt, es ist das Überleben des stabilsten Elements im Stoffwechsel.“ (Carl, F.Jickeli, 1902)

Das Museum für die Geschichte der Naturwissenschaften aus Hermannstadt, Departement des Nationalen Brukenthal Museums wurde von der Siebenbürgischen Gesellschaft der Naturwissenschaften aus Hermannstadt im Jahre 1895 gegründet. Ihre Grundlagen wurden wurden 1849, das Jahr der Gründung der Siebenbürgischen Verein Gesellschaft auf Initiative einiger sächsischen Intellektuellen aus Siebenbürgen, gesetzt.

“Die Grundlage seiner Evolutionsauffasung fusst auf zwei Prinzipien, die zu gleicher Zeit Eigenschaften der Materie in Bewegung sind: der Übergang von Stabilität zur Unstabilität, die Tendenz zur Instabilität und von Instabilität zur Stabilität, die Tendenz zur Stabilität. Diese sind universelle Eigenschaften der Materie, sowohl der belebten als auch der unbelebten Materie.“ (Akademiemitglied Nicolae Botnariuc, Aus der Geschichte der allgemeinen Biologie)

Carl F. Jickeli ist ein bemerkenswerer siebenbürgischer Biologe, Anhänger der Evolutionstheorie, der am Ende des 19.-ten und am Anfang des 20.-ten Jahrhunderts gelebt hat. Naturwissenschaftler von Weltruf, 1850 in Hermannstadt geboren, hat Jickeli das Gymnasium in seiner Heimatstadt besucht. Im Alter von 19 Jahren hatte er die Chance an einer wissenschaftlichen Expedition in Ostafrika, von Trieste nach Alexandrien, genauer gesagt an die Küste des Roten Meeres, teilzunehmen.

Entschlossen sich der wissenschaftlichen Tätigkeit zu widmen, studiert Carl F. Jickeli  5 Semester Naturwissenschaften und Philosophie an den Universitäten aus Würzburg, Graz und Heidelberg. 1882 promoviert er in Heidelberg und 1902 stellt er seine originelle Auffassung über die Evolutionstheorie vor.

1924 veröffentlicht er in Berlin sein grundlegendes Werk „Pathogenesis. Die Unvollkommenheit des Stoffwechsels und die Stabilitätstendenz als Grundprinzip der Zerstörung und Bildung im Existenzkampf.“

Er wirkt im Rahmen der Siebenbürgischen Gesellschaft der Naturwissenschaften, die er zwischen 1898 – 1925 geleitet hat.

1924 hat er dem Museum für Naturgeschichte aus Hermannstadt über 20.000 Muscheln, die 1800 Arten von Mollusken angehören, welche er in Siebenbürgen, am Roten Meer und in Abessinien gesammelt hat, gestiftet.

Es werden auch Fotos aus der Muschelsammlung des Museums für Naturgeschichte Hermannstadt, ebenfalls eine Spende des Naturwissenschaftlers Carl F. Jickeli, vorgestellt.

Unter der Teilnahme von:

  • Dr. Octavian BUDA Dozent an der Universität für Medizin und Pharmazie „Carol Davila“: „Carl Friedrich Jickeli und der Evolutionismus im deutschen Raum.“
  • Dr. Klaus FABRITIUS, Vorsitzender der Rumänischen Gesellschaft für die Bekämpfung der Vektoren in der Öffentlichen Hygiene: „Der Naturforscher Carl Friedrich Jickeli, eine komplexe wissenschaftliche Persönlichkeit.“
  • Anamaria PĂPUREANU, Museumskundlerin am Nationalen Museum Brukenthal, Abteilung für Naturgeschichte: „Carl Friedrich Jickeli, Vorsitzender der Siebenbürgischen Verein Gesellschaft der Naturwissenschaften aus Hermannstadt, 1898 -1925.“

Permanent link to this article: http://www.casaschiller.ro/pe-urmele-naturalistului-cari-friedrich-jickeli-personalitate-stiintifica-complexa/

Carnaval tradiţional german pentru adulţi

Afis fasching adulti

Sâmbată 22 februarie, ora 19.00

Conform unei tradiții străvechi germane Casa Schiller organizează împreună cu Forumul Democrat al Germanilor din București anual un Carnaval tradițional German.
De unde provine tradiția carnavalului?
În trecut oamenii se deghizau pentru a alunga spiritele rele și demonii iernii și pentru a grăbi venirea primăverii. În ziua de astăzi carnavalul se serbează din bucuria de a se costuma și din dorința de a rupe rutina iernii și a întâmpina primăvara.
În program:
Surpriza din acest an este spectacolul oferit de către Teatrul de Magie. Andrei Teașcă și echipa sa vă vor conduce în lumea fascinantă a magiei și vă invită să visați alături de ei, amintindu-vă că nimic nu este imposibil. Cu trucuri de magie și poezie ei pornesc împreună cu dumneavoastră într-o călătorie până la granițele imaginației și chiar dincolo de ele.
“Teatrul de Magie”, înființat în 2009 de Andrei Teașcă realizează spectacole unice, îmbinând arta iluzionismului cu teatru și mișcarea scenică. Spectacolele pentru adulți „One Woman Magic Show” und „Magic Vega Șefu!” sunt prezentate la Universitatea Populară „Ioan I. Dalles” (Bd. Nicolae Bălcescu nr. 18). Din ianuarie 2014 oferă și cursuri de magie pentru copii.
Participarea orchestrei de suflători Karpaten-Show la carnaval a devenit deja tradiție. Împreună cu dirijorul Hans Groza ei ne fascinează în fiecare an cu muzică germană la carnaval, sărbătoarea de Paște și de Crăciun. Repertoriul lor cuprinde printre altele valsuri, marșuri, polci și muzică de dans.Dans
Trupa Improvisneyland s-a format în martie 2008 prin fuziunea trupelor Şahtior Colceag şi Deletzi şi foloseşte tehnica teatrului de improvizaţie. Este o formă de teatru cu totul diferită de teatrul convenţional şi rigid, deoarece şi ideile publicului fac parte din scenariu, astfel încât să se nască o formă interactivă şi surprinzătoare de teatru. Publicul, asemenea unui regizor propune titlul unei poveşti, tema sau cuvintele–cheie, iar actorii vor improviza, lasându-se purtaţi de inspiraţie şi ajutaţi de sunetul sugestiv al pianului.
Monica Dumitrescu și Gabriel Milea prezintă un program de dans variat, ce include printre altele vals, tango, slow fox și samba.

An einer alten deutschen Tradition festhaltend, veranstaltet das Schiller -Haus seit 1957 alljährlich auch ein Faschingsfest; nach der Wende wurde der Karneval in Zusammenarbeit mit dem Demokratischen Forum der Deutschen in Bukarest fortgeführt.
Woher kommt die Faschingstradition?
Schon in heidnischer Zeit verkleideten sich die Menschen. Damals wollte man mit furchterregenden Masken und schrecklichem Lärm die bösen Geister und Dämonen der Winterzeit verjagen, damit Karpatenshowder Frühling kommen konnte. Die Menschen versammelten sich in selbstgefertigten, abschreckenden Masken und Mänteln und zogen laut lärmend mit Peitschen, Rasseln und Klappern durch die Dörfer. Im 13. Jahrhundert verpflichtete das Christentum die Menschen zum Fasten zwischen Aschermittwoch und Ostern. Die „Fastnacht” (Fasching) sind die Tage und Nächte vor Beginn der vierzigtägigen Fastenzeit. Heute sind es die Freude am Verkleiden, der Wunsch einmal den winterlichen Alltag zu durchbrechen und die Lust an der Schwelle zum Frühling in eine andere „Haut” zu schlüpfen, die uns so gerne Fasching feiern lassen.
Im Programm:
Eine Überraschung in diesem Jahr ist die Zaubershow, die die Kinder in die faszinierende Welt der Magie entführt. Andrei Teașcă und sein Team laden dazu ein, mit ihnen zu träumen und sich daran zu erinnern, dass nichts unmöglich ist. Mit Zaubertricks und Poesie begleiten Sie die Zauberkünstler auf eine Reise bis an die Grenzen Ihrer Vorstellungskraft und darüber hinaus. Erleben Sie aus allernächster Nähe Zauberkunst der Extraklasse und genießen Sie einen Abend voller überraschender Wunder.
“Teatrul de Magie”, gegründet von Andrei Teașcă in 2009 verbindet die Zauberkunst mit Theater und Bühnenbewegungen und dadurch entstehen einzigartige Aufführungen. Zu den Aufführungen für Kinder gehören „Abracadabra”, „Kids Magic Show” und „Magicianul”. Für Erwachsene wurden „One Woman Magic Show” und „Magic Vega Șefu!” in Universitatea Populară „Ioan I. Dalles” (Bd. Nicolae Bălcescu nr. 18) gezeigt.
Seit vielen Jahren gehört die Teilnahme des Blasorchesters Karpaten-Show zur Tradition. Unter der Leitung von Hans Groza begeistern siImprovisneylande alljährlich beim Karneval, zu Ostern und zu Weihnahten mit deutscher Musik. Zum Repertoire gehören unter anderen Walzer, Polken und Märsche.
Die Improvisneyland Schauspielergruppe ist im März 2008 durch die Verschmelzung der Theatergruppen Şahtior Colceag und Deletzi entstanden und verwendet die Techniken des modernen Improvisationtheaters. Es ist eine andere Art der Theaterkunst, weil auch die Ideen des Publikums Teil des Drehbuches sind, so dass eine interaktive und überraschende Form des Theaters entsteht. Das Publikum schlägt das Thema oder Schlüsselwörter vor und die Schauspieler improvisieren, indem sie sich von der kreativen Phantasie und dem Klang des Klaviers in die Welt des Spiels führen lassen.
Monica Dumitrescu und Gabriel Milea sorgen für Unterhaltung mit einem Tanzprogramm der aus Walzer, Tango, Slow fox und Samba u.a. besteht.

Permanent link to this article: http://www.casaschiller.ro/carnaval-traditional-german-pentru-adulti/

Carnaval tradiţional german pentru copii

Afis fasching copii

Sâmbată 15 februarie, ora 17.00

Conform unei tradiții străvechi germane Casa Schiller organizează împreună cu Forumul Democrat al Germanilor din București anual un Carnaval tradițional German.
De unde provine tradiția carnavalului?
În trecut oamenii se deghizau pentru a alunga spiritele rele și demonii iernii și pentru a grăbi venirea primăverii. În ziua de astăzi carnavalul se serbează din bucuria de a se costuma și din dorința de a rupe rutina iernii și a întâmpina primăvara.
În program:
Surpriza din acest an este spectacolul oferit de către Teatrul de Magie. Andrei Teașcă și echipa sa vă vor conduce în lumea fascinantă a magiei și vă invită să visați alături de ei, amintindu-vă că nimic nu este imposibil. Cu trucuri de magie și poezie ei pornesc împreună cu dumneavoastră într-o călătorie până la granițele imaginației și chiar dincolo de ele.
“Teatrul de Magie”, înființat în 2009 de Andrei Teașcă realizează spectacole unice, îmbinând arta iluzionismului cu teatru și mișcarea scenică. Spectacolele pentru copiii „Abracadabra”, „Kids Magic Show” și „Magicianul”, precum și spectacolele pentru adulți „One Woman Magic Show” und „Magic Vega Șefu!” sunt prezentate la Universitatea Populară „Ioan I. Dalles” (Bd. Nicolae Bălcescu nr. 18). Din ianuarie 2014 oferă și cursuri de magie pentru copii.
Participarea orchestrei de suflători Karpaten-Show la carnaval a devenit deja tradiție. Împreună cu dirijorul Hans Groza ei ne fascinează în fiecare an cu muzică germană la carnaval, sărbătoarea de Paște și de Crăciun. Repertoriul lor cuprinde printre altele valsuri, marșuri, polci și muzică de dans.img1 fasching copii
Trupa Improvisneyland s-a format în martie 2008 prin fuziunea trupelor Şahtior Colceag şi Deletzi şi foloseşte tehnica teatrului de improvizaţie. Este o formă de teatru cu totul diferită de teatrul convenţional şi rigid, deoarece şi ideile publicului fac parte din scenariu, astfel încât să se nască o formă interactivă şi surprinzătoare de teatru. Publicul, asemenea unui regizor propune titlul unei poveşti, tema sau cuvintele–cheie, iar actorii vor improviza, lasându-se purtaţi de inspiraţie şi ajutaţi de sunetul sugestiv al pianului.
Monica Dumitrescu și Gabriel Milea prezintă un program de dans variat, ce include printre altele vals, tango, slow fox și samba.

An einer alten deutschen Tradition festhaltend, veranstaltet das Schiller -Haus seit 1957 alljährlich auch ein Faschingsfest; nach der Wende wurde der Karneval in Zusammenarbeit mit dem Demokratischen Forum der Deutschen in Bukarest fortgeführt.
Woher kommt die Faschingstradition?
Schon in heidnischer Zeit verkleideten sich die Menschen. Damals wollte man mit furchterregenden Masken und schrecklichem Lärm die bösen Geister und Dämonen der Winterzeit verjagen, damit Karpatenshowder Frühling kommen konnte. Die Menschen versammelten sich in selbstgefertigten, abschreckenden Masken und Mänteln und zogen laut lärmend mit Peitschen, Rasseln und Klappern durch die Dörfer. Im 13. Jahrhundert verpflichtete das Christentum die Menschen zum Fasten zwischen Aschermittwoch und Ostern. Die „Fastnacht” (Fasching) sind die Tage und Nächte vor Beginn der vierzigtägigen Fastenzeit. Heute sind es die Freude am Verkleiden, der Wunsch einmal den winterlichen Alltag zu durchbrechen und die Lust an der Schwelle zum Frühling in eine andere „Haut” zu schlüpfen, die uns so gerne Fasching feiern lassen.
Im Programm:
Eine Überraschung in diesem Jahr ist die Zaubershow, die die Kinder in die faszinierende Welt der Magie entführt. Andrei Teașcă und sein Team laden dazu ein, mit ihnen zu träumen und sich daran zu erinnern, dass nichts unmöglich ist. Mit Zaubertricks und Poesie begleiten Sie die Zauberkünstler auf eine Reise bis an die Grenzen Ihrer Vorstellungskraft und darüber hinaus. Erleben Sie aus allernächster Nähe Zauberkunst der Extraklasse und genießen Sie einen Abend voller überraschender Wunder.
“Teatrul de Magie”, gegründet von Andrei Teașcă in 2009 verbindet die Zauberkunst mit Theater und Bühnenbewegungen und dadurch entstehen einzigartige Aufführungen. Zu den Aufführungen für Kinder gehören „Abracadabra”, „Kids Magic Show” und „Magicianul”. Für Erwachsene wurden „One Woman Magic Show” und „Magic Vega Șefu!” in Universitatea Populară „Ioan I. Dalles” (Bd. Nicolae Bălcescu nr. 18) gezeigt.
Seit vielen Jahren gehört die Teilnahme des Blasorchesters Karpaten-Show zur Tradition. Unter der Leitung von Hans Groza begeistern siImprovisneylande alljährlich beim Karneval, zu Ostern und zu Weihnahten mit deutscher Musik. Zum Repertoire gehören unter anderen Walzer, Polken und Märsche.
Die Improvisneyland Schauspielergruppe ist im März 2008 durch die Verschmelzung der Theatergruppen Şahtior Colceag und Deletzi entstanden und verwendet die Techniken des modernen Improvisationtheaters. Es ist eine andere Art der Theaterkunst, weil auch die Ideen des Publikums Teil des Drehbuches sind, so dass eine interaktive und überraschende Form des Theaters entsteht. Das Publikum schlägt das Thema oder Schlüsselwörter vor und die Schauspieler improvisieren, indem sie sich von der kreativen Phantasie und dem Klang des Klaviers in die Welt des Spiels führen lassen.
Monica Dumitrescu und Gabriel Milea sorgen für Unterhaltung mit einem Tanzprogramm der aus Walzer, Tango, Slow fox und Samba u.a. besteht.

Permanent link to this article: http://www.casaschiller.ro/carnaval-traditional-german-pentru-copii/

Expoziţie de desene a artistei Lelia Rus Pîrvan

Expoziţie de desene a artistei / Ausstellung: Zeichnungen der Künstlerin Lelia Rus Pîrvan
(Program de vizitare: 17.01-25.02.2014, luni-vineri, orele 10.00 -16.00)

afis_expo_desene_Lelia_Pirvan

Permanent link to this article: http://www.casaschiller.ro/expozitie-de-desene-a-artistei-lelia-rus-pirvan/

Program cultural – februarie 2014

17.01. –25.02.2014
Sala 1
Expoziţie de desene a artistei / Ausstellung: Zeichnungen der Künstlerin Lelia Rus Pîrvan
(Program de vizitare: 17.01-25.02.2014, luni-vineri, orele 10.00 -16.00)
linie
01.02.2014
14.00Sala 1
Conferinţa /  Vortrag: „Despre cele 3 canale energetice subtile si cele 3 tendinţe majore ale fiinţei umane”/ „Über die 3 subtilen Energiekanäle und die 3 Grundtendenzen des menschlichen Wesens“ în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”
linie
03.02.2014
18.00
08.02.2014
14.00
Sala 1
Conferinţa /  Vortrag: „Chakra Muladhara – Inteligenţa emoţională a inocenţei”/ „Chakra Muladhara – Die emotionale Intelligenz der Unschuld“ în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”
linie
06.02.2014
18.00
Sala 1
Clubul turistic “Imagini din toată lumea” / Touristenklub “Bilder aus aller Welt”: „New York” / „New York”, în cadrul ciclului de filme documentare (în limba germană cu subtitrare în limba română) prezentate în colaborare cu  Editura „DeAgostini”/  im Rahmen der Dokumentarfilmreihe (in deutscher Sprache, mit rumänischen Untertiteln), die in Zusammenarbeit mit dem Verlag “DeAgostini” gezeigt wird.                                                               
linie
10.02.2014
18.00
Sala 1
Conferinţa /  Vortrag: „Chakra Swadhishthan – Controlul atenţiei prin cunoaşterea pură”/ „Chakra Swadhishthan – Die Kontrolle der Aufmerksamkeit durch reines Wissen“ în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”
linie
13.02.2014
18.00
Sala 1
Clubul turistic “Imagini din toată lumea” / Touristenklub “Bilder aus aller Welt”: „Instantanee germane – Lübeck” / “Momentaufnahmen aus Deutschland – Lübeck ” şi / und  „Frumuseti de sub munti: superlative speo romanesti”/“Schönes von unter den Bergen: speläoligsche Superlative aus Rumänien” prezintă / es sprechen: Mihail Cernat şi Mihai Bobocea
linie
14.02.2014
17.00
Sala 1
Conferinţa /  Vortrag: „Germania – Bayreuth – între Wagner, cultura berii şi viaţa studenţească / Deutschland – Bayreuth – zwischen Wagner, Bierkultur und Studentenleben” în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: “Asociaţia Femeilor Universitare”
linie
15.02.2014
17.00
Sala 1
„Carnaval traditional german pentru copii” / „Kinderfasching”;  mit der Musikgruppe „Karpaten Show” und der Theatergruppe „Improvisneyland”/ cu orchestra „Karpaten Show” si trupa de teatru „Improvisneyland”; în colaborare cu /  in Zusammenarbeit mit dem  „Deutschen Demokratischen Forum in Bukarest” / „Forumul Democrat al Germanilor din Bucureşti”
linie
17.02.2014
18.00
22.02.2014
14.00
Sala 1
Conferinţa /  Vortrag: „Creativitatea iluminată – Mari personalităţi iluminate”/ „Die aufgeklärte Kreativität – aufgeklärte Persönlichkeiten“ în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”
linie
20.02.2014
18.00
Sala 1
Conferinţă  / Vortrag: „Reprezentarea homosexualitătii in filmul expresionist german” / „Die Darstellung der Homosexualität im Stummfilm der Weimarer Republik” în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: Clubul Humboldt România / dem Humboldt Club Rumänien“ prezintă / es spricht: Prof. Dr. Ioana Crăciun – Fischer
linie
22.02.2014
19.00
Sala 1
„Carnaval traditional german pentru adulţi” / „Kinderfasching”; mit der Musikgruppe „Karpaten Show” und der Theatergruppe „Improvisneyland”/ cu orchestra „Karpaten Show” si trupa de teatru „Improvisneyland”; în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit dem „Deutschen Demokratischen Forum in Bukarest” / „Forumul Democrat al Germanilor din Bucureşti”
linie
27.02.2014
18.00
Sala 1
Conferinţă dezbatere / Konferenzdebatte: „Pe urmele naturalistului CARL FRIEDRICH JICKELI, personalitate ştiinţifică complexă” / „Auf den Spuren des naturalisten CARL FRIEDRICH JICKELI, eine komplexe wissenschaftliche Persönlichkeiten” în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: Muzeul Naţional „Samuel L. Brukenthal” / dem Museum „Samuel L. Brukenthal“ prezintă / es sprechen: Dr. Octavian Buda, Dr. Klaus Fabritius, Ana – Maria Păpureanu
linie
28.02.2014
18.00
Sala 1
Clubul turistic “Imagini din toată lumea” / Touristenklub “Bilder aus aller Welt”: „Intermezzo sloven” / “Slovenisches Intermezzo” şi „ Triglav – splendida citadela” / “Triglav – die wunderschöne Zitadelle” prezintă / es spricht Mihail Cernat
linie

INTRAREA LIBERĂ / EINTRITT FREI

Permanent link to this article: http://www.casaschiller.ro/program-cultural-februarie-2014/