Conferinţă dezbatere „BUCUREŞTI IERI. AZI. MÂINE

JOI 22.05.2014, h: 18.00

22_05_Afis A3_Bucurestii

Participă:

Dr. Adrian MAJURU: BUCUREŞTI – NOVECENTO (un portret antropologic) Drd. Oana MARINACHE: PALATUL DOMNESC ŞTIRBEY DE-A LUNGUL SECOLELOR XVIII-XIX.

Ilustraţie muzicală: Cristian BALAŞ

Coordonator proiect: Aurora FABRITIUS

Puţine capitale europene pot prezenta atîta interes psihologic ca Bucureştiul, această capitala cu violente contraste spirituale, oraş in care perversitatea suavă, ideologia ipocrită, sentimentalismul egoist, năzuinţa de frumos absolut, senzualism şiret, sincera dragoste pentru trecut, marile dezbateri culturale, gustul pentru forme şi ignorarea semnificaţiilor creează frămîntări şi încleştări, atât de neândurâtoare.”

(Camil Petrescu, 1935)

„Istoria palatului din Calea Victoriei se întinde de la sfârşitul secolului al XVIII-lea până în zilele noastre, fiind singura reşedinţă domnească existentă în Bucureşti. De ea se leagă mai ales domnitorul Barbu D. Ştirbey (1799-1869) care i-a comandat transformarea vechii case boiereşti arhitectului francez Michel Sanejouand (7-1835) în perioada 1833-1835. Ca semn al schimbării rangului său, în timpul domniei sale (1850), Ştirbey va ordona construirea impozantului corp de gardă, cu faţade de templu, amplasat în dreapta palatului. Palatul are însă mai multe poveşti de dezvăluit, fiecare generaţie Ştirbey contribuind la dezvoltarea complexului.”

(Reşedinţele Ştirbey din Bucureşti şi Buftea. Arhitectura şi decoraţia”,

lucrarea monografică a autoarei Oana Marinache, prefaţă de

conf. univ. dr. Ioana Beldiman, grafica Cristian Gache, Editura ACS, 2013)

„Pentru România modernă, Bucureştii au fost dintru început centrul urban şi cultural cel mai bine conturat şi cel mai atractiv spaţiu cosmopolit, care oferea alternative profesionale şi culturale. Către mijlocul secolului al XlX-lea întâlnim aici o societate multietnici, diversă sub raport profesional.

Faţă de 1850, în mai puţin de cincizeci de ani capitala românească şi-a modificat geografia umani, stăpânind fiecare detaliu şi controlând fiecare schimbare atât în structura urbanistică cât şi în privinţa modelării sociale în osmoză cu Occidentul. Pe străzile sale se vorbea fluent franceza, iar pe alocuri se făceau auzite italiana, germana, maghiara, greaca, sârbo-croata etc, oraşul având comunităţi etnice variate şi foarte dinamice cultural şi economic. Zeci de mii de germani, evrei, italieni, albanezi, bulgari, armeni, sârbi, greci, francezi, austrieci, turci trăiau în Bucureştii anului 1900 şi nu exista stradă, secundară chiar pe care să nu locuiască măcar câţiva neromâni.”

(Adrian Majuru)

„în cartea Bucureşti. Amintirile unui oraş am căutat să evoc clădiri dispărute, să descriu altele încă în fiinţă, dar care pot dispărea de la o zi la alta, oraşul cerând prefaceri radicale care nu cruţă. Am căutat, iarăşi să evoc ceva din felul de trai al bunicilor arătând că la noi nu era mai rău ca în alte părţi, putând sta fără sfială alături. Am mai căutat să păstrez cât mai cinstită obiectivitate.”

(Emanoil Hagi – Mosco, 1960)

„Capitală a unui pământ tragic unde adesea totul sfârşeşte în comic, Bucureştiul s-a lăsat în voia evenimentelor fără acea rigiditate şi, prin urmare fără acea fragilitate pe care o provoacă mânia, lată de ce, străbătând curba sinuoasă a unui destin picaresc, Bucureştiul a rămas vesel.”

(Paul Morand, 1935)

Permanent link to this article: http://www.casaschiller.ro/conferinta-dezbatere-bucuresti-ieri-azi-maine/

Program cultural – mai 2014

 

05.05.2014
18.00
Sala 1
Conferinţa / Vortrag: „Energia Kundalini, puterea dorinţei pure. Deschiderea chakrei Sahasrara”/ „Die Kundalini Energie. Die Öffnung der Sahasrara Chakra“ în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”
linie
06.05.2014
18.00
Sala 1
Vernisaj /  Vortrag: Drumurile doliuluiCrucile de la marginea străzilor – O expoziţie meditativă / „Straßen der Trauer“ Kreuze am Straßenrand – eine Ausstellung zum Innehalten; Fotografii / Fotos: Martin Eichler în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: “Leica – Klub Bucureşti / Bukarest”; Ilustraţie muzicală / Musikalische Begleitung: Cristian Balaş
linie
10.05.2014
14.00
Sala 1
Conferinţa /  Vortrag: „Introducere in Sahaja Yoga”/ „Einführung in Sahaja Yoga“ în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”
linie
12/31.05.2014
18.00
14.00
Sala 1
Conferinţa /  Vortrag: „Despre cele 3 canale energetice subtile si cele 3 tendinte majore ale fiinţei umane”/ „Über die 3 subtilen Energiekanäle und die 3 Grundtendenzen des menschlichen Wesens“ în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”
linie
15.05.2014
18.00
Sala 1
Clubul turistic “Imagini din toată lumea” / Touristenklub “Bilder aus aller Welt”: „ Alpinism clasic în Bucegi” / “Klassische Winterwanderungen durch  Bucegi” şi / und  „Cheile Nerei – o comoară a României” / “Nera – Klamm, ein Schatz Rumäniens” prezintă / es sprechen: Mihail Cernat şi Artemiza Covrig
linie
15.05.2014
18.00
Sala 1
Conferinţa /  Vortrag: „Meditatia, integrarea completă in cea de-a patra dimensiune a conştiintei”/ „Die Meditation, die komplette Integration in der vierten Dimension des Gewissens“ în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”
linie
17.05.2014
14.00
Sala 1
Conferinţa /  Vortrag: „Meditatia, integrarea completă in cea de-a patra dimensiune a conştiintei”/ „Die Meditation, die komplette Integration in der vierten Dimension des Gewissens“ în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”
linie
19.05.2014
18.00
Sala 1
Conferinţa /  Vortrag: „Chakra Muladhara – Inteligenţa emoţionala a inocenţei”/ „Chakra Muladhara – Die emotionale Intelligenz der Unschuld“ în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”
linie
20.05.2014
17.00
Sala 1
Întâlnire a membrilor Forumului German din Bucureşti cu ocazia alegerii noului complet director / Treffen der Mitglieder des Deutschen Demokratischen Forums in Bukarest gelegentlich der Wahlen des neuen Vorstands în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: „Forumul Democrat al Germanilor din Bucuresti” / “Dem Demokratischen Forum der Deutschen in Bukarest”
linie
22.05.2014
18.00
Sala 1
Conferinţă  / Vortrag: „BUCURESTI IERI. AZI. MÂINE“ / „BUKAREST GESTERN. HEUTE. MORGEN“în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: Muzeul de Istorie al Municipiului Bucuresti / Das Geschichtsmuseum der Stadt Bukarest; prezintă / es sprechen: Dr. Adrian Majuru şi / und Drd. Oana Marinache; Ilustraţie muzicală / Musikalische Begleitung: Cristian Balaş
linie
23.05.2014
18.00
Sala 1
Seară Literară  / Lesung: „Über Erleben und Erzählen. Lesung mit dem österreichischen Autor Alexander Peer” / „Despre întâmplări şi povestiri. Lectură cu scriitorul austriac Alexander Peer” în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: Das Departement für Germanische Sprachen an der Universität Bukarest / Departamentul de Limbi şi literaturi Germanice al Universităţii Bucureşti, die Österreich Bibliothek / Biblioteca Austria şi / und Das Österreichische Kulturforum Bukarest / Forumul Cultural Austriac,  prezintă / es spricht: Prof. Dr. Mariana Lăzărescu
linie
26.05.2014
18.00
Sala 1
Conferinţa /  Vortrag: „Chakra Swadhishthan – Controlul atenţiei prin cunoaşterea pură”/ „Chakra Swadhishthan – die Kontrolle der Aufmerksamkeit durch reine Erkenntnis“ în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”
linie
29.05.2014
18.00
Sala 1
Clubul turistic “Imagini din toată lumea” / Touristenklub “Bilder aus aller Welt”: „ Abrupturi înzăpezite in Piatra Craiului” / “Verschneite Hänge im Königsstein” şi / und „Everest – evocare” / “Everest – Darstellung” prezintă / es spricht: Mihail Cernat
linie
30.05.2014
17.00
Sala 1
Conferinţa / Vortrag: „Amsterdam” în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: “Asociaţia Femeilor Universitare”; prezintă / es sprechen: Tatiana Isoo şi / und Alexandrina Niculescu
linie

INTRAREA LIBERĂ / EINTRITT FREI

Permanent link to this article: http://www.casaschiller.ro/program-cultural-mai-2014/

Expoziție de fotografie / Fotoausstellung

Expoziție de fotografie / Fotoausstellung

Marți 06.05.2014 h: 18,00 Dienstag

Expozitie de fotografie „Straßen der Trauer

Kreuze am Straßenrand – eine Ausstellung zum Innehalten

Drumurile doliului

Crucile de la marginea străzilor – O expoziţie meditativă

„În drumurile mele în căutare de material fotografic parcurg anual mii de kilometri. Fără să vreau îmi arunc privirea pe numeroasele cruci de la marginea drumurilor. Sunt memoriale unde cei rămași în viață își amintesc de cei ce au căzut victime accidentelor rutiere. Uneori sunt cruci simple, alteori monumentale, unele sunt îngrijite atent, altele lăsate în paragină. Dar de fiecare dată este vorba despre un loc al suferinței. O oprire mai degrabă întâmplătoare într-un astfel de loc m-a impresionat intr-atât încât am inițiat un proiect fotografic pe această temă pentru o perioadă de mai mulți ani. Expoziția documentează prin fotografii meditative mai multe variante de astfel de cruci. Ea invită publicul la introspecție și comemorare. Fotografiile din România, Germania, Rusia și Ungaria sunt prezentate acum pentru prima oară publicului larg.“ (Martin Eichler)

Numeroase cruci, fiecare este altfel. Unele sunt simple din fier forjat sau piatră, altele decorate bogat, cu mesajae gravat sau fotografii ale unor oameni tineri. Unele au flori pe ele sau in fața lor. Ce au insă în comun aceste cruci este faptul că se află pe margini de drumuri. În acele locuri unde au încetat din viață, din vină proprie sau din vina altora, cei în amintirea cărora au fost plasate aceste cruci. Aceste memoriale au fost fotografiate de catre Martin Eichler pe drumurile din România, Rusia, Germania și Ungaria. Într-o altă expoziție de a sa a prezentat și cimitire. La vernisajul expoziției teologul Prof. Dr. Hans Klein a discutat despre simbolistica și semnificația crucii pentru creștinitate. El a explicat că este percepută ca un semn al victoriei asupra durerii provocate de moarte și ca semn al speranței în fața perisabilității. Despre Eichler Dr. Klein a afirmat că ar putea fi comparat cu un pictor și a atras atenția asupra luminii în care au fost fotografiate aceste cruci, astfel încât par să strălucească. (Hannelore Baier, ADZ, 15 martie 2014)

Martin Eichler

Născut în 1954 la Bützow / Mecklenburg; A crescut în Ludwigslust

1976 – 1981 Studiul teologiei la Rostock; 1984 – 1988 Studiul fotografiei la FH Darmstadt; din 2004 lucrează ca și fotograf liber profesionist în München

Expoziții – Selecție

„Moștenirea culturală germană din România“: 1993 Bonn, Baden-Württemberg

„A păstra pentru viitor – Moștenirea culturală germană din România“:

1994 București, Muzeul Național Cotroceni, 1994 Sibiu, Casa Artelor

„Țara Bîrsei“: 1999 Brașov, 2000 München

„Sibiu și Transilvania“: 2007 Hermannstadt

„Transilvania“: 2007 Dresda

„Priviri și perspective“: 2008 Hermannstadt

„Obiectiv și subiectiv – Kasachstan prin ochii nomazilor germani“: 2009 Astana (Kasachstan)

„Auf meinen Reisen zu Aufnahmeorten lege ich in jedem Jahr viele tausend Kilometer auf Straßen zurück. Unweigerlich fällt dabei mein Blick immer wieder auf die zahlreichen Kreuze am Straßenrand. Es sind Erinnerungsorte, an denen die Hinterbliebenen

jener geliebten Menschen gedenken, die dem Straßenverkehr zum Opfer fielen. Manchmal sind

es schlichte Kreuze, manchmal monumentale Denkmäler, manche liebevoll gepflegt, manche schon dem Verfall anheim gegeben. Aber immer sind es Stätten der Trauer. Ein eher zufälliges Anhalten an solch einer Stelle hat mich so berührt, dass ich über den Zeitraum

mehrerer Jahre daraus für mich ein fotografisches Projekt gemacht habe. Die Ausstellung dokumentiert mit einfühlsamen Fotografien viele Varianten dieser Kreuze. Sie lädt ein zum Innehalten und Bedenken. Die hauptsächlich in Rumänien, Deutschland,

Russland und Ungarn aufgenommenen Bilder werden hier zum ersten Mal in einer Ausstellung der Öffentlichkeit gezeigt.“ (Martin Eichler)

Lauter Kreuze, jedes anders. Manche schlicht aus Gusseisen oder Stein, andere mit reichen Verzierungen, eingravierten Sprüchen und Fotos von jungen Menschen drauf. Mit natürlichen oder künstlichen Blumen behängt oder davor. Ihnen gemeinsam ist, dass sie an Wegrändern stehen. An jenen Orten, wo die Personen, zu deren Erinnerung sie aufgestellt wurden, zu Tode kamen. Ob aus eigenem oder aus fremdem Verschulden. (…) Fotografiert hat die Mahnmale an den Straßenrändern in Rumänien, Russland, Deutschland und Ungarn Martin Eichler. In einer dieser Expositionen – „Zögernd bröckelt der Stein“ (1996) – hatte er auch Friedhöfe dargestellt. (…) Auf die Symbolistik und Bedeutung des Kreuzes für die Christenheit ging der Theologe Prof. Dr. Hans Klein in den einleitenden Worten bei der Ausstellungseröffnung ein. Es sei sehr bald als Siegeszeichen über den großen Schmerz angesichts des Todes wahrgenommen worden, als Zeichen der Vergänglichkeit aber auch Hoffnung darüber hinaus, sagte er. Über Eichler sagte Dr. Klein, er könne mit einem Maler verglichen werden und wies auf das auf die fotografierten Kreuze einfallende Licht hin, die somit zu strahlen scheinen.“ ( Hannelore Baier, ADZ, 15. März 2014)

 

Permanent link to this article: http://www.casaschiller.ro/expozitie-de-fotografie-fotoausstellung/

Program cultural – aprilie 2014

 

03.043.2014
18.00
Sala 1
Conferinţă  / Vortrag: „Medici și farmaciști germani din România” / „Deutsche Ärzte und Apotheker aus Rumänien” în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: Societatea Română de Istoria Medicinei şi / und Societatea Română de Istoria Farmaciei; prezintă / es sprechen: Prof. Dr. Constantin Bogdan, Prof. Dr. Nicolae Marcu şi / und Prof. Dr. Ana Carată
linie
05.04.2014
14.00
Sala 1
Conferinţa /  Vortrag: „Chakra Agnya – Poarta iluminării (Poarta cea stramtă a Paradisului)”/ „Chakra Agnya – Das Tor der Auklärung (Das enge Tor des Paradieses)“ în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”
 linie
07.04.2014
18.00
26.04.201414.00
Conferinţa / Vortrag: „Tehnici de purificare prin utilizarea elementelor naturale”/ „Reinigungstechniken durch Naturelemente“ în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”
linie
10.04.2014
18.00
Sala 1
Clubul turistic “Imagini din toată lumea” / Touristenklub “Bilder aus aller Welt”: „ Alpinism hivernal în Bucegi” / “Winterwanderungen durch  Bucegi” şi / und  „Subcarpații Buzăului, amprente” / “Die Subkarpaten in der Gegend von Buzău” prezintă / es sprechen: Mihail Cernat şi Dan Nedelea
linie
11.04.2014
17.30Sala 1
Conferinţa /  Vortrag: „Violența împotriva femeilor educate” / „Die Gewalt gegen gebildete Frauen” în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: “Asociaţia Femeilor Universitare”
linie
12.04.2014
14.00Sala 1
Conferinţa /  Vortrag: „Chakra  Sahasrara – Ultimul salt evolutiv, integrarea in conștiința colectiva”/ „Chakra Sahasrara – Die letzte Evolutionsstufe, die Integration ins kollektive Gewissen“ în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”
linie
14.04.2014
18.00Sala 1
Conferinţa /  Vortrag: „Introducere în Sahaja Yoga”/ „Einführung in Sahaja Yoga“ în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”
linie
17.04.2014

22.04.2014
Vacanță de Paște / Osterferien

Sărbători Fericite! / Frohe Ostern!

linie
22.04.2014
14.00
Sala 1
Întâlnire a Seniorilor Forumului German din Bucureşti cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti / Treffen der Senioren des Deutschen Demokratischen Forums in Bukarest zur Osterfeier în colaborare cu: „Forumul Democrat al Germanilor din Bucuresti” / In Zusammenarbeit mit: “Dem Demokratischen Forum der Deutschen in Bukarest”
linie
24.04.2014
18.00Sala 1
Clubul turistic “Imagini din toată lumea” / Touristenklub “Bilder aus aller Welt”: „Trei Povești din Nord, cu si fară zăpada” / “Drei Geschichten aus dem Norden, mit und ohen Schnee” prezintă / es spricht: Mihail Cernat 
linie
28.04.2014
18.00Sala 1
Conferinţa /  Vortrag: „Meditația, integrarea completă in cea de-a patra dimensiune a conștiinței”/ „Die Meditation, die komplette Integration in der vierten Dimension des Gewissens“ în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”
linie

INTRAREA LIBERĂ / EINTRITT FREI

Permanent link to this article: http://www.casaschiller.ro/program-cultural-aprilie-2014/

MEDICI ŞI FARMACIŞTI GERMANI DIN ROMÂNIA

Joi 03.04.2014 ora: 18.00.

Farmacisti _Afis A3La sfârşitul anilor ‘90 Casa de Cultură «Friedrich Schiller» a iniţiat un proiect având ca temă Moştenirea culturii germane din România (Deutsches Kulturerbe in Rumänien) cu scopul de a prezenta publicului larg din Bucureşti, în special tinerilor remarcabile personalităţi care au contribuit la dezvoltarea patrimoniului cultural românesc.

Ideea studierii şi prezentării contribuţiei medicilor germani în medicina românească, în practica clinică, în învăţământ şi cercetare, a farmaciştilor de asemenea este inedită ca abordare, binevenită şi cu multe semnificaţii: este o tradiţie istorică datând de secole când medici şi farmacişti germani de pe teritoriul românesc au contribuit la dezvoltarea medicinii, la asistenţa medicală a populaţiei, au alimentat reţeaua medico-farmaceutică a ţării cu generaţii de absolvenţi dedicaţi acestor nobile profesii. Cunoscuta rigoare germană au îmbogăţit axiologic practica medicinii,  învăţământul de specialitate şi cercetarea ştiinţifică. Comunitatea germană a constituit  de-a lungul secolelor de convieţuire cu românii din Ardeal cât şi din spaţiul pe care ne place să-l numim “Carpato-danubiano-pontic” o frăţietate în sensul bun al cuvântului, care a fertilizat toate domeniile vieţii sociale, nivelul de civilizaţie, cultura, ştiinţele. Un multiculturalism armonios şi benefic a fost câştigul acestei convieţuiri de secole. Nu e lipsit de relevanţă că românii au respectat şi încurajat păstrarea tradiţiilor, a culturii şi limbii, istoria demonstrând că nu s-au înregistrat conflicte, neînţelegeri, germanii având toate drepturile şi acces neîngrădit în toate domeniile de activitate, inclusiv la nivel de vârf profesional, politic, decizional etc. (Dr. Constantin Bogdan).

Muzeul de Istorie a Farmaciei„, din cadrul Muzeului National Brukenthal din Sibiu,  deschis în anul 1972 a avut o dublă motivare: pe de o parte aici a funcţionat prima farmacie pe teritoriul ţării noastre, atestată documentar în anul 1494, pe de altă parte în zona Sibiului s-a dezvoltat o bogată tradiţie a activităţii farmaceutice.

In aceeaşi clădire a funcţionat şi farmacia La ursul negru înfiinţată în jurul anului 1600. Colecţiile muzeului cuprind peste 6600 de piese ce aduc mărturii valoroase pentru evoluţia medicamentaţiei şi a tehnicilor farmaceutice de-a lungul a mai mult de trei secole şi jumătate.

Expoziţia de bază a Muzeului de istorie a farmaciei din Sibiu este organizată pe tiparul unei farmacii clasice, adică din oficină şi laborator la care s-au adăugat holul truselor medicale şi un sector de homeopatie.

Muzeul de Istorie din Sighişoara

Muzeul de istorie din Sighişoara are principalul sediu în Turnul cu Ceas, cel mai important turn al fortificaţiei sighişorene. La sfârşitul secolului XIX, în anul 1899 a devenit sediul muzeului, Urcând câteva trepte în Turnul cu Ceas ajungem la expoziţia de farmacie şi instrumente medicale, Sighişoara având o veche tradiţie în aceste domenii. Încă din Evul Mediu existau aici două centre spitaliceşti construite pe lângă biserici. Prima atestare documentară a unui spital s-a făcut în anul 1461, existenţa spitalelor determinând şi apariţia farmaciilor. Obiectele farmaceutice din expoziţia muzeului provin de la farmacia La Vulturul, din 1720 şi cuprind recipiente de lemn din secolele XVII-XVIII, sticlă şi porţelan aparţinând secolului XVIII.

Complexul Muzeal Judeţean Neamţ

Specificul Muzeului din Piatra Neamţ este accentuat de prezenţa artiştilor germani care, încă din secolul XIX s-au remarcat în mişcarea artistică naţională şi europeană.

Laboratoarele PLANTAVOREL

Documentele istorice locale atestă existenţa pionierilor  ‘’farmaciei verzi’’, a dinastiei Vorel, începând cu spiţerul Anton Vorel (1792 – 1860), ajuns pe aceste meleaguri din Boemia ( Cehia de astăzi), urmat de fiul său Lascăr şi de nepoții Constantin şi Teodor, care au dezvoltat la Piatra Neamţ în decursul unul secol o industrie performantă a medicamentelor şi produselor din plante medicinale.  In 1883 se înființează Farmacia Curţii Regale.  In 1910 ia naştere Laboratorul Vorel. 1983 se redeschid laboratoarele cunoscute şi astăzi sub denumirea de Plantavorel.

Prezintă:

Prof. dr. Constantin Bogdan: membru fondator şi vicepreşedinte al Societăţii Române de Gerontologie şi Geriatrie, membru titular al Uniunii Medicale Balcanice, membru al Societăţii Franceze de Gerontologie, autor a peste 300 de lucrări ştiinţifice de specialitate, a 8 cărţi şi monografii dedicate geriatriei, diploma Decree of Merit- contributionn to Medicine and Gerontology, 1997.

Prof. dr. Nicolae Marcu: preşedintele Societăţii Române de Istoria Medicinii, copreşedinte al Asociaţiei Balcanice de Istoria şi Filozofia Medicii,  autorul a peste 500 de lucrări de specialitate în ţară şi străinătate, coautor al tratatelor de Istoria Medicinii, 1970 şi Istoria Medicinii Româneşti, 1972.

Prof. dr. Farm. Ana Carată, preşedinte onorific Societatea Română de Istoria Farmaciei, membru titular Uniunea Medicală Balcanică, membru titular al Academiei Internaţionale de Istoria Farmaciei, autor a peste 200 de lucrări de specialitate publicate în ţară şi străinătate.

Coordonator proiect : Aurora Fabritius

Permanent link to this article: http://www.casaschiller.ro/medici-si-farmacisti-germani-din-romania/