Program cultural – ianuarie 2017

linie
07.01.2017 9.00
Sala 1
Clubul „Cercetaşii României”- tema: „Educaţie nonformală prin ateliere de dezvoltare socială”; în colaborare cu Grupul de Iniţiativă „Cabana Scout”. Coordonator Adrian Popescu

Klub: “Rumäniens Pfadfinder – Thema: “Informelle Erziehung durch soziale Entwickulng”; in Zusammenarbeit mit „Cabana Scout”, Leiter Adrian Popescu

linie
09.01-18.15 14.01- 14.00 Sala 1 Conferinţa: „Introducere în Sahaja Yoga“ în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: “ Einführung in Sahaja Yoga” in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien

linie
13.01. 2017
18.00
Sala 1
Clubul turistic „Imagini din toată lumea”: conferință cu imagini „Colindând în iarnă pe trasee montane”. Prezintă: Mihail Cernat.

Touristenklub “Bilder aus aller Welt”: “ Konferenz und Bilder: „Winterwanderungen auf Gebirgswegen” Es spricht: Mihai Cernat.

linie
14.12.2017 9.00
Sala 1
„Clubul „Cercetaşii României”- tema: „Educaţie nonformală prin ateliere practice pentru dezvoltarea abilităţilor manuale”; în colaborare cu Grupul de Iniţiativă „Cabana Scout”. Coordonator Adrian Popescu

Klub: “Rumäniens Pfadfinder – Thema: “ Die non-formelle Erziehung mit Hilfe der Werkstätten für intellektuelle Entwicklung für die Entfaltung der manuellen Geschicklichkeit“; in Zusammenarbeit mit „Cabana Scout”, Leiter Adrian Popescu

linie
19.01. 2017 17.30
Sala 1
Conferința: „Unirea Principatelor”. Prezintă: Clementina Timuș, Ileana Mustață – membre A.F.U.; eveniment organizat în colaborare cu “Asociaţia Femeilor Universitare”.

Vortrag: “Die Vereinigung der Fürstentümer”. Es sprechen: Clementina Timuș, Ileana Mustață; in Zusammenarbeit mit dem „Verein der Frauen aus dem Universitätsbereich“.

linie
19.01. 2017 13.00
Sala 1
Cenaclul de poezie japoneză: „Cenaclul literar de haiku“: „Poemul senryu- un poem plin de umor”; în colaborare cu „Societatea Română de Haiku”

Literatenkreis der japanischen Dichtung: „Der Haiku Literatenkreis“: „Die Verserzählung Senryu, – eine Verserzählung voller Humor “ in Zusammenarbeit mit der “Rumänischen Haiku-Gesellschaft”.

linie
21.01.2017 9.00
Sala 1
Clubul „Cercetaşii României”- tema: „Educaţie nonformală prin ateliere de dezvoltare afectivă”; în colaborare cu Grupul de Iniţiativă „Cabana Scout”. Coordonator: Adrian Popescu

Klub: “Rumäniens Pfadfinder – Thema: “Informelle Erziehung durch Werkstätte für affektive Entwicklung”; in Zusammenarbeit mit „Cabana Scout”, Leiter Adrian Popescu

linie
23.01-18.15 28.01- 14.00 Sala 1 Conferinţa: „Energia Kundalini, puterea dorinţei pure“ în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: “Die Kundalini – Energie, die Kraft des reinen Wunsches” in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien

linie
26.01.2017 18.00
Sala 1
Conferința „Deportarea și detenția etnicilor germani, 1945-2017”. Invitați: Erwin Josef Țigla, dr. Klaus Fabritius, Christiane Cosmatu și Cristian Amza. Ilustrația muzicală: Ana Bădică și Marius Boldea, pian. Coordonator proiect: Aurora Fabritius.

Vortrag „Die Deportation und Haft der deutschen Volksgruppe, 1945-2017”. Es sprechen Erwin Josef Țigla, Dr. Klaus Fabritius, Christiane Cosmatu und Cristian Amza. Musikalische Untermalung: Ana Bădică și Marius Boldea Projektleiterin: Aurora Fabritius

linie
28.01.2016 9.00
Sala 1
Clubul „Cercetaşii României”- tema :„Educaţie nonformală prin ateliere de dezvoltare a caracterului”; în colaborare cu Grupul de Iniţiativă „Cabana Scout”. Coordonator: Adrian Popescu

Klub: “Rumäniens Pfadfinder – Thema: “Die nonformale Erziehung mit Hilfe der Werkstätten für die Entwicklung des Charakters”; in Zusammenarbeit mit „Cabana Scout”, Leiter Adrian Popescu

linie
30.01.2017 18.15
Sala 1
Conferinţa: „Despre cele 3 canale energetice subtile şi cele 3 tendinţe majore ale fiinţei umane“; în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: „Über die drei subtilen energetischen Kanäle und die drei Haupttendenzen der Lebewesen.“ in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien

linie
INTRAREA LIBERĂ / EINTRITT FREI

Permanent link to this article: http://www.casaschiller.ro/program-cultural-ianuarie-2017/

Conferința și prezentarea cărții „Cetatea Alba”. Autor: dr. Ionel Cândea.

12_8_-afis-cetatea-albaCasa de cultură „Friedrich Schiller” în parteneriat cu Muzeul Brăilei „Carol I“ și editura Istros organizează evenimentul dedicat unei remarcabile apariții editoriale, CETATEA ALBĂ, în ziua de joi, 8 decembrie 2016, începând cu ora 18:30: autor dr. Ionel Cândea.

Conferința și expoziția de planșe arheologice se înscriu în ciclul prezentării istoriei culturii românești, tradiție a Casei „Friedrich Schiller”.

Ilustrația muzicală: Cristian Balaș, vioară.
Coordonator proiect: Aurora Fabritius.

Participă:

Dr. Ionel Cândea, directorul Muzeului de Istorie al Brăilei, directorul Muzeul Brăilei „Carol I“
Prof.univ. dr. Mihai Maxim, directorul Centrului de Studii Turce al Universității din București,
membru de onoare al Academiei Turce
Prof. univ. dr. Ioan OPRIȘ, istoric, Muzeul Național de Istorie a României
Prof. univ. dr. Virgil Ciocâltan
Ionut Carol Opriș, Universitatea din București
Dr. Alexandru Ciocâltan, Institutul de Istorie „N. Iorga“
Simion Gheorghiu, cercetător științific, Institutul „N. Iorga”

„În paginile acestui studiu consacrat prezenţei Cetăţii Albe în istoriografia românească, dorim să subliniem faptul că acest subiect a fost tratat doar prin prisma celor mai importante contribuţii româneşti la cunoaşterea sa. Autorul este conştient de faptul că în continuare noi şi noi titluri şi autori se vor ivi din trecutul atât de mult cercetat al monumentului medieval şi peste care am trecut, fără să vrem. Aşteptăm cu şi mai mare interes noile abordări, de oriunde ar apărea ele despre acest loc şi faptele legate de el. (…)

Așezată la limanul Nistrului, Cetatea Albă a trezit încă din primele veacuri de existență interesul tuturor celor care au cunoscut-o într-un fel sau altul, în toată măreția și splendoarea ei. În prezentul volum vom încerca să adunăm cele mai însemnate contribuții pe care le cunoaștem, din istoriografia noastră, privitoare la fabulosul monument. (…)

Cetatea Albă nu putea să lipsească dintr-una din cele mai importante cronici realizate în spațiul cultural și spiritual al Țării Românești la începutul veacului al XVII-lea, mai precis la 1620. Este vorba de cea mai veche scriere istoriografică în limba română și anume Cronica universală a lui Mihail Moxa. (Cronica universală, ed. G. Mihăilă, București, 1989) (…)
Dimitrie Cantemir reprezintă, fără îndoială, un moment important în istoriografia Cetății Albe, nu atât prin referiri de mare întindere cât prin valoarea științifică a amănuntelor pe care le oferă. (in Descriptio Moldaviae) (…)

După 1945, ca și după 1989, prezența Cetății Albe în istoriografia noastră se leagă de momente de conjunctură mai mult sau mai puțin favorabile fructificării lor. (…)

Vom descoperi aici, într-o lucrare ce se bazează pe o vastă erudiţie, pe parcurgerea a mii de documente şi a zeci de izvoare narative, câteva referiri şi la Cetatea Albă. (…)” Ionel Cândea

Evenimentul se va desfășura în limba română. Intrarea este liberă.
____
Das „Friedrich Schiller” Kulturhaus in Partnerschaft mit dem Museum „Carol I“ der Stadt Brāila und dem Verlag Istros organisiert am Donnerstag, 8. Dezember 2016, ab 18:30 Uhr eine Veranstaltung, die einer bedeutenden Neuerscheinung CETATEA ALBÃ gewidmet ist : Autor Dr. Ionel Cândea.

Die Konferenz und die Ausstellung der archäologischen Plakate reihen sich in den Zyklus der Vorstellung der rumänischen Kulturgeschichte, eine Tradition des Schillerhauses, ein.

Musikalische Untermalung: Cristian Balaș, Geige
Projektleiterin: Aurora Fabritius.

Es sprechen:

Dr. Ionel Cândea, Direktor des Museums für Geschichte „Carol I“ der Stadt Brāila
Professor Dr. Mihai Maxim, Direktor des Zentrums für Türkische Studien an der Universität Bukarest, Ehrenmitglied der Türkischen Akademie
Prof. Dr. Ioan Opriș, Historiker, Das Nationale Museum für Geschichte Rumäniens
Professor Dr. Virgil Ciocâltan
Ionut Carol Opriș, Universität Bukarest
Dr. Alexandru Ciocâltan, Institut für Geschichte „N. Iorga“
Simion Gheorghiu, wissenschaftlicher Forscher, Institut für Geschichte „N. Iorga“

„In diesem der Präsenz der Cetatea Albā in der rumänischen Historiographie gewidmeten Studie, möchten wir die Tatsache unterstreichen, dass dieses Thema nur im Lichte der wichtigsten rumänischen Beiträge betrachtet wurde. Der Autor ist sich der Tatsache bewusst, dass auch weiterhin neue Titel und Autoren aus der viel erforschten Vergangenheit des mittelalterlichen Denkmals auftauchen werden und die wir, ohne zu wollen, übersehen haben. Wir warten mit großem Interesse auf neue Ansätze, betreffs dieses Ortes und der daran gebundenen Tatsachen, wo immer sie erscheinen würden. (…)

Gelegen am Dnister-Liman, hat Cetatea Albă schon in den ersten Jahrhunderten ihrer Existenz das Interesse all deren, die sie in ihrer Pracht und Erhabenheit erlebt haben, geweckt. In diesem Band werden wir versuchen die wichtigsten Beiträge zu sammeln, die wir aus unserer Historiographie bezüglich des fabelhaften Denkmals kennen. (…)

Cetatea Albă konnte nicht aus einer der wichtigsten Chroniken fehlen, die im kulturellen und geistigen Raum der Walachei zu Beginn des XVII. Jahrhunderts, genauer gesagt 1620, geschrieben wurde. Es ist die Rede von der ältesten historiographischen Schrift auf Rumänisch und zwar von der Universellen Chronik von Mihail Moxa. (Cronica universală, ed. G. Mihăilă, București, 1989) (…)

Dimitrie Cantemir repräsentiert, allerdings, einen wichtigen Moment in der Historiographie der Cetatea Albā, nicht unbedingt wegen seiner umfassenden Referenzen sondern durch den wissenschaftlichen Wert der Einzelheiten, die er uns bietet. (in Descriptio Moldaviae)

Nach 1945, als auch nach 1989, ist die Präsenz von Cetatea Albā in der rumänischen Historiographie an, mehr oder weniger günstigen Konjunkturmomente, gebunden (. . . ).

Wir werden hier, in einer Arbeit, die sich auf eine weitgehende Belesenheit, auf Tausende Dokumente und Dutzende von narrativen Quellen stützt, auch einige Hinblicke auf Cetatea Albā finden (…)” Ionel Cândea

Die Veranstaltung findet auf Rumänisch statt. Der Eintritt ist frei.

Permanent link to this article: http://www.casaschiller.ro/conferinta-si-prezentarea-cartii-cetatea-alba-autor-dr-ionel-candea/

Program cultural – decembrie 2016

linie
03.12.2016 9.00
Sala 1
Clubul „Cercetaşii României”- tema: „Educaţie nonformală prin ateliere de dezvoltare afectivă”; în colaborare cu Grupul de Iniţiativă „Cabana Scout”. Coordonator Adrian Popescu

Klub: “Rumäniens Pfadfinder – Thema: “Informelle Erziehung durch Werkstätte für affektive Entwicklung”; in Zusammenarbeit mit „Cabana Scout”, Leiter Adrian Popescu

linie
5- 20 12.2016 Sala 1/ 2 Expoziție de quilt-uri. Expune: Alexandrina Popescu.

Quiltsausstellung. Es stellt aus: Alexandrina Popescu.

linie
5- 20.12.
2016
Târg de Crăciun: cadouri handmade și decorațiuni de Crăciun.

Weihnachtsmarkt: Handmade –Geschenke und Weihnachtsschmuck.

linie
05.12.2016 18.15
Sala 1
Conferinţa: „Meditaţia, integrarea completă în cea de-a patra dimensiune a conştiinţei”; în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: „ Meditation, die komplette Integration in die vierte Dimension des Bewusstseins“; in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien

linie
6.12. 2016 14.00
Sala 1
Serbare de Crăciun pentru seniori și membrii Forumului Democrat al Germanilor din București; cu participarea orchestrei Karpaten Show și Duo Zwei Plus, formatia Forumului Democrat al Gemraniulor din Bacau; în colaborare cu Forumul Democrat al Germanilordin București.

Weihnachtsfeier für Senioren und Mitglieder des Demokratischen Forums der Deutschen in Bukarest”; unter der Teilnahme des Blasorchesters Karpaten Show und dem Duo Zwei Plus des Demokratischen Forums der Deutschen in Bacāu . In Zusammenarbeit mit: dem Demokratischen Forum der Deutschen in Bukarest

linie
7.12. 2016
17.30
Sala 1
Conferința: “Tradiții și colinde germane de sărbători”. Prezintă: Alexandrina Niculescu, Președintă A.F.U.; eveniment organizat în colaborare cu “Asociaţia Femeilor Universitare”.

Konferenz: “ Bräuche und Weihnachtslieder”. Es spricht: Alexandrina Niculescu, Vorsitzende A.F.U.; in Zusammenarbeit mit dem „Verein der Frauen aus dem Universitätsbereich“.

linie
8.12.2016
18.30
Sala 1
Conferința și prezentarea cărții „Cetatea Alba”. Autor: dr. Ionel Cândea. Invtații speciail: prof. univ. dr. Mihai Maxim, prof. univ. dr. Virgil Ciocâltan, prof. univ. dr. Ionuț Carol Opriș, dr. Alexandru Cioocâltan, Simion Gheorghiu. Ilustrația muzicală: Cristian Balaș, vioara. Coordonator proiect: Aurora Fabritius.

Vortrag und Vorstellung des Buches: „Catatera Albā“- Autoe: Dr. Ionel Cândea. Ehrengäste: Professor Dr. Mihai Maxim, Professor Dr. Virgil Ciocâltan, Professor Dr. Ionuţ Carol Opriş, Dr. Alexandru Ciocāltan, Simion Gheorghiu. Musikalische Untermalung: Cristian Balas.Projektleiterin: Aurora Fabritius.

linie
10.12.2016
11.00
Sala 1 și 2
„Serbare de Crăciun pentru copii”, cu participarea cursanților din grupele de copii de la Casa de Cultură “Friedrich Schiller”; cu participarea Cercetaşilor României, Improvisneyland și a Teatrului de Magie.

„Weihnachtsfeier für Kinder” mit den Kursteilnehmern der Kinderkurse des „Friedrich Schiller” Kulturhauses und der Teilnahme/der Pfadfinder Rumäniens,

linie
10.12.2016
17.30
Sala 1
Spectacol de dans indian – stilul kathak. Participă: Carmen Coţovanu Pesantez, coregraf dans clasic indian, Alina Ion, Iulia Harangus, Angelica Floareş . Prezintă: Carmen Coţovanu Pesantez; în colaborare cu Centrul de arte “Euterpe“.

Indische Tanzvorstellung – der Stil Kathak. Teilnehmer: Carmen Coţovan Pesntez, Choreograph für indische Tänze, Alina Ion, Iulia Harsangus, Angelika Floareş. Es spricht Carmen Coţovan Pesntez; in Zusammenarbeit mit den Kunstzentrum „Euterpe

linie
10.12.2016
9.00
Sala 1
Clubul „Cercetaşii României”- tema: „Educaţie nonformală prin ateliere de dezvoltare socială”; în colaborare cu Grupul de Iniţiativă „Cabana Scout”. Coordonator Adrian Popescu

Klub: “Rumäniens Pfadfinder – Thema: “Informelle Erziehung durch soziale Entwickulng”; in Zusammenarbeit mit „Cabana Scout”, Leiter Adrian Popescu

linie
10.12- 2016
14.00
19.12-2016
18.15
Sala 1
Conferinţa: „Despre cele 3 canale energetice subtile şi cele 3 tendinţe majore ale fiinţei umane“; în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: „Über die drei subtilen energetischen Kanäle und die drei Haupttendenzen der Lebewesen.“ in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien

linie
12.12.2016
18.15
Sala 1
Conferinţa: „Energia Kundalini, puterea dorinţei pure“ în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: “ Die Kondalini- Energie, die Kraft des reinen Wunsches“” in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien

linie
16.12. 2016
18.00
Sala 1
Clubul turistic “Imagini din toată lumea”: conferință cu imagini „Colindând în iarnă pe trasee montane”. Prezintă: Mihail Cernat.

Touristenklub “Bilder aus aller Welt”: “ Konferenz und Bilder : „Winterwanderungen auf Gebirgswegen” Es spricht: Mihai Cernat.

linie
17.12.2016
11.00
Sala 1 și 2
„Serbare de Crăciun pentru copii”, cu participarea cursanților din grupele de copii de la Casa de Cultură “Friedrich Schiller”ș cu participarea Cercetaşilor României, a trupei Improvisneyland și a Teatrului de Magie. Colinde și poezii.

„Weihnachtsfeier für Kinder” mit den Kursteilnehmer der Kinderkurse des „Friedrich Schiller” Kulturhauses und der Pfadfinder Rumäniens: Weihnachtslieder und Gedichte.

linie
17.12. 2016
13.00
Sala 1
Cenaclul de poezie japoneza: “Cenaclul literar de haiku“: „80 de ani de istorie a poemului într-un vers”; în colaborare cu „Societatea Româna de Haiku”

Literatenkreis der japanischen Dichtung: „Der Haiku Literatenkreis“: „ 80 Jahre der Geschichte des Gedichtes in einem Vers“ in Zusammenarbeit mit der “Rumänischen Haiku-Gesellschaft”.

linie
17.11.2016
14.00
Sala 1
Conferinţa: „Chakra Muladhara – Inteligenţa emoţională a inocenţei”; în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: “ Chakra Muladhara _ die emotionale Intedligenz der Unschuld.”; in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien

linie
17.12.
9.00
Sala 1
Clubul „Cercetaşii României”- tema: “ educaţie nonformală prin ateliere practice pentru dezvoltarea abilităţilor manuale”; în colaborare cu Grupul de Iniţiativă „Cabana Scout”. Coordonator Adrian Popescu

Klub: “Rumäniens Pfadfinder – Thema: “ Die non-formelle Erziehung mit Hilfe der Werkstätten für intellektuelle Entwicklung für die Entfaltung der manuellen Geschicklichkeit“; in Zusammenarbeit mit „Cabana Scout”, Leiter Adrian Popescu

linie
INTRAREA LIBERĂ / EINTRITT FREI

Permanent link to this article: http://www.casaschiller.ro/program-cultural-decembrie-2016/

Expoziție de quilt-uri

dsc_0036Casa de Cultură „Friedrich Schiller” găzduiește de 10 ani expoziție de quilt-uri prezentate de Alexandrina Popescu. Publicul este familiarizat cu exponatele de aici: quilt-uri( cuverturi de pat matlasate), obiecte de îmbrăcăminte, fețe de masă decorative, obiecte decorative de Crăciun ,peretare inspirate din arta romaneasca sau teme libere, etc.
Vernisaj: marti, 29 noiembrie, ora 17.30
Prezintă: Alexandrina Popescu

De această dată, Alexandrina Popescu expune quilturi de dimensiuni mari, culoarile dominante vor fi albastrul cu nuantele sale si maronul cu nuante de bej.
Fiecare exponat este unic, hand made. Exponatele reprezinta viziunea creatorului lor, in imbinarea culorilor si crearea modelului. Arta imbinari peticelor reprezinta pentru cele doua doamne o mare pasiune si o modalitate de a-si petrece timpul frumos si util. Materialele folosite pentru realizarea quilt-urilor reprezinta o cautare si achizitionare continua, trebuie sa fie de o calitate deosebita.
Realizarea unui quilt presupune foarte mult timp, minutie si rabdare.

Date de contact:

Alexandrina Popescu
artadinpeticele.blogspot.com
adinapop123@yahoo.com
Tel. 0746 102 676

 

 

Permanent link to this article: http://www.casaschiller.ro/expozitiie-de-quilt-uri/

Imaginea etnicilor germani la românii din Transilvania dupa 1918

In cadrul evenimentelor dedicate istoriei culturii germane și române de pe teritoriul României, Casa de Cultură “ Friedrich Schiller” vă invitafis-imaginea-etnicilor-germaniă joi, 24 noiembrie 2016, ora 18.30 la prezentarea cărții “Imaginea etnicilor germani la românii din Transilvania după 1918. Studiu de caz: judetele Hunedoara, Alba, Sibiu. Cercetare de istorie orală” a autorului dr. Cosmin Budeancă, aparută la Editura Cetatea de Scaun, Targoviște, 2016, dedicată impactului marii istorii asupra etnicilor germani în viziunea românilor. Referenți științifici: cercetător dr. Vasile Ciobanu (Institutul de Cercetări Social-Umane al Academiei Române, Sibiu) și Hannelore Baier, Sibiu.
Volumul este finanțat de Departamentul pentru Relații Interetnice din Cadrul Secretariatului General al Guvernului României prin intermediul Forumului Democrat al Germanilor din România și al Forumului Democrat al Germanilor din Sibiu.
Participă:
Dr. Cosmin Budeancă: prezentarea volumului
Dr. Zoltan Rostas: “Istoria orala după Dimitrie Gusti”
Dr. Florian Banu: “Conviețuirea laolalta in Transilvania”
Dr. Laura Gheorghiu: ”Forța culturii germane din Transilvania prin păstrarea tradiției”
Ilustrația muzicală: Karpaten Show.
Coordonatorul proiectului: Aurora Fabritius.

“Chiar dacă numărul germanilor din România a ajuns sub 36.000, interesul față de aceștia a fost, cel putin în ultimii ani, destul de mare. Trebuie menționat că acest lucru s-a datorat atât activităților economice și culturale, dar mai ales castigării unor alegeri importante de către unii politicieni ( de exemplu Klaus Iohannis, primar al Sibiului intre 2000-2012 și președinte al României din 2014).” Cosmin Budeancă, 2016

„Lucrarea Domnului Cosmin Budeancă se înfăţişează ca o reuşită îmbinare dintre un studiu de imagologie şi o anchetă de istorie orală. Sub ambele aspecte, atât în ce priveşte problematica alterităţii, cât şi conceperea şi desfăşurarea anchetei orale, autorul dovedeşte o informare precisă şi o bună stăpânire a coordonatelor teoretice şi metodologice.” […]
„Autorul arată foarte corect că ancheta orală nu poate şi nici nu urmăreşte să scoată la iveală istoria adevărată: imaginea celuilalt nu are cum să fie decât subiectivă. Ea este de altfel alcătuită din numeroase reprezentări, mai mult sau mai puţin diferite, unele chiar opuse. Sunt nenumărate imagini parţiale care se reunesc într-o imagine de sinteză. Problema nu este aşadar cum sunt germanii sau cum a fost istoria lor, ci cum apare comunitatea respectivă în ochii românilor. Este ţelul propus, şi perfect atins de autor.” Lucian Boia

„Prin prezentul volum autorul nu ne oferă doar istoria etnicilor germani privită prin prisma memoriei vecinilor lor români, ci și o analiză a vieţii lor politice, economice, sociale şi culturale. Ghidate de întrebările din interviu, respondenţii oferă în ceea ce priveşte viaţa economică detalii despre meseriile practicate, relaţiile de muncă, efectele exproprierilor dar şi situaţia complicată din perioada comunistă. Referitor la viaţa politică aflăm cum a fost percepută implicarea politică a etnicilor germani, cum este surprins impactul naţional-socialismul asupra comunităţilor de germani dar şi politica duplicitară a regimului Ceauşescu în contextul emigrărilor în Germania. Sunt amplu tratate obiceiurile, tradiţiile, festivităţile cât şi relaţiile familiale, oferindu-ne astfel o imagine de ansamblu a vieţii cotidiene a diferite comunităţi de etnici germani. Totodată sunt prezentate stereotipiile şi momentele de inter-relaţionare.” Hannelore Baier

Evenimentul se va desfășura în limba română. Intrarea este liberă.

 

Permanent link to this article: http://www.casaschiller.ro/imaginea-etnicilor-germani-la-romanii-din-transilvania-dupa-1918/