Program cultural – februarie 2017

linie
04.02.2017
9.00
Sala 1
Clubul „Cercetaşii României”- tema: „Educaţie nonformală prin ateliere de dezvoltare intelectuală”; în colaborare cu Grupul de Iniţiativă „Cabana Scout”. Coordonator Adrian Popescu

Klub: „Rumäniens Pfadfinder – Thema: „Informelle Erziehung durch Werkstätte für intelektuelle. Entwicklung”; in Zusammenarbeit mit „Cabana Scout”, Leiter Adrian Popescu

linie
04.02.2017
17.30
Sala 1
Prezentarea volumului „Natyasastra – Cartea artelor”. Prezintă: Elena Andronache, studenta Amitei Bhose, Carmen Muşat-Coman, director al editurii Cununi de stele şi studenta Amitei Bhose. Reprezentaţie de dans clasic indian „shiva nataraja – stăpânul dansului cosmic”, concept şi coregrafie: Carmen Coţovanu Pesantez. Interpretează: grupul centrului de artă „Euterpe” – Alina Ion, Iulia Harangus, Angelica Floareş

Harangus, Angelica Floareş Die Buchpräsentation „Natyasastra-Das Buch der Künste”. Es sprechen: Elena Andronache Studentin der Amita Bhose, Carmen Muşat-Coman, Direktor des Verlages „Sternenkranz“ und Studentin der Amita Bhose. Vorstellung des klassischen indischen Tanzes „Shiva Nataraja – der Herr des kosmischen Tanzes“, Konzept und Choreographie: Carmen Coţovan Pesantez. Darsteller: die Gruppe des Kunstzentrums „Euterpe“ – Alina Ion, Iulia Harangus, Angelica Floareş

linie
06.02.2017
18.15
Sala 1
Conferinţa: „Despre rādācinile subtile care ne susţin fiinţa si echilibrul“; în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: „Über die subtilen Wurzel die unser Wesen und Gleichgewicht stützen“ in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien

linie
11.02.2017
9.00
Sala 1
„Clubul„Cercetaşii României”- tema: „Educaţie nonformală prin ateliere practice pentru dezvoltare fizică”; în colaborare cu Grupul de Iniţiativă „Cabana Scout”. Coordonator Adrian Popescu

Klub: „Rumäniens Pfadfinder – Thema: „Die non-formelle Erziehung mit Hilfe der praktischen Werkstätten für körperliche Entwicklung“; in Zusammenarbeit mit der Initiativegruppe „Cabana Scout”, Leiter Adrian Popescu

linie
11.02.2017
14.00
Sala 1
Conferinţa: „Energia Kundalini, puterea dorinţei pure“ în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: „Die Kundalini – Energie, die Kraft des reinen Wunsches” in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien

linie
16.02. 2017
13.00
Sala 1
Cenaclul de poezie japoneză: „Cenaclul literar de haiku“: „Ce ştim despre poemul haibun?”; în colaborare cu „Societatea Română de Haiku”

Literatenkreis der japanischen Dichtung: „Der Haiku Literatenkreis“: Was wissen wir über die Verserzählung Haibun?“ in Zusammenarbeit mit der “Rumänischen Haiku-Gesellschaft”.

linie
16.02. 2017
17.30
Sala 1
Conferința: „Violența în familie reflectată în literatura română”. Prezintă: prof. Elena Coban; eveniment organizat în colaborare cu „Asociaţia Femeilor Universitare”

Vortrag: „Die Gewalt in der Familie widerspiegelt in der rumänischen Literatur ”. Es spricht: prof. Elena Coban; in Zusammenarbeit mit dem „Verein der Frauen aus dem Universitätsbereich“.

linie
17.02.2017
18.00
Sala 1
Clubul turistic „Imagini din toată lumea”: conferință cu imagini „Aventuri pe munte, iarna”. Prezintă: Mihail Cernat.

Touristenklub „Bilder aus aller Welt”: „Konferenz und Bilder: „Gebirgsabenteuer im Winter”.  Es spricht: Mihai Cernat.

linie
18.02.2017
13.00
Sala 1
Clubul „Cercetaşii României”- tema : „Educaţie nonformală prin ateliere de dezvoltare a abilităților manuale”; în colaborare cu Grupul de Iniţiativă „Cabana Scout”. Coordonator: Adrian Popescu

Klub: „Rumäniens Pfadfinder – Thema: „Die nichtformale Erziehung mit Hilfe der Werkstätten für die Entwicklung der manuellen Fertigkeiten ”; in Zusammenarbeit mit „Cabana Scout”, Leiter Adrian Popescu

linie
18.02.2017
19.00
Sala 1
„Carnaval tradițional german pentru adulți“: cu orchestra „Karpaten Show”, Teatrul „Logos”, cu participarea
Cercetaşilor României; în colaborare cu Forumul Democrat al Germanilor din Bucureşti.„DeutscherErwachsenefasching“ mit der Musikgruppe „Karpaten Show”, der „Logos Theater“, der Pfadfinder Rumäniens ; in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Demokratischen Forum in Bukarest.
linie
20.02.2017
18.15
Sala 1
Conferinţa: „Despre principiul de guru; Cei zece Maeștri Primordiali“ în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: „Über das Guruprinzip; Die zehn primordialen Meister” in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien

linie
23.02.2017
18.00
Sala 1
Conferința „Cultura memorială a primului război mondial – Cazul mormintelor de război germane în România.” Prezintă dr. Cristian Scarlat. Ilustrația muzicală: Cristian Balaș, vioară. Coordonator proiect: Aurora Fabritius.

Vortrag „Die Denkmalkultur des Ersten Weltkriegs – der Fall der deutschen Kriegsgräber in Rumänien.”. Es spricht Dr. Cristian Scarlat. Musikalische Untermalung: Cristian Balaș, Geige. Projektleiterin: Aurora Fabritius.

linie
25.02.2017
17.30
Sala 1
„Carnaval tradițional german pentru copii“: cu participarea cursanților din grupele de copii de la Casa de Cultură “Friedrich Schiller”, a orchestrei „Karpaten Show”, a Cercetaşilor României, a trupei Improvisneyland; în colaborare cu Forumul Democrat al Germanilor din Bucureşti. Coordonator: prof. Daniela Vlădescu

„Deutscher Kinderfasching“ mit den Kursteilnehmer der Kinderkurse des „Friedrich Schiller” Kulturhauses, mit der Musikgruppe „Karpaten Show”, der Pfadfinder Rumäniens, mit der Theatergruppe „Improvisneyland“; in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Demokratischen Forum in Bukarest. Projektleiterin: prof. Daniela Vlădescu.

linie
25.02.2017
9.00
Sala 1
Clubul „Cercetaşii României”- tema : „Educaţie nonformală prin ateliere de dezvoltare a abilităților manuale”; în colaborare cu Grupul de Iniţiativă „Cabana Scout”. Coordonator: Adrian Popescu

Klub: „Rumäniens Pfadfinder – Thema: „Die nichtformale Erziehung mit Hilfe der Werkstätten für die Entwicklung der manuellen Fertigkeiten ”; in Zusammenarbeit mit „Cabana Scout”, Leiter Adrian Popescu

linie
27.02 .2017
18.15
Sala 1
Conferinţa: „Comunicarea în planul colectiv “; în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: „Mitteilung auf kollektiver Ebene“. in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien

linie
28.02.2017
18.30
Sala 1
Ciclul de conferințe „În căutarea poporului pierdut”, susținut de dr. Marius Oprea, ilustrat cu difuzarea unor filme documentare. A doua conferință și vizionarea documentarului „Execuția“, regia Nicolae Mărgineanu. Expoziție de fotografie din arhiva personală a istoricului.

Konferenzzyklus: „Auf der Suche des verlorenen Volkes“, gehalten von Dr. Marius Oprea und veranschaulicht durch die Präsentation einiger Dokumentarfilme. Die zweite Konferenz und die Besichtigung des Dokumentarfilms „Die Exekution“ von Nicolae Mărgineanu. Bei dieser Gelegenheit wird auch eine Ausstellung mit Fotos aus dem persönlichen Archiv des Historikers gezeigt werden.

linie
INTRAREA LIBERĂ / EINTRITT FREI

Permanent link to this article: http://www.casaschiller.ro/iprogram-cultural-ianuarie-2017-2/

Prezentarea volumului NATYASASTRA – CARTEA ARTELOR

In cadrul evenimentelor dedicate istoriei artei și culturii internaționale, Casa de Cultură “Friedrich Schiller”, în parteneriat cu Editura Cununi de Stele și Centrul de Artă „Euterpe”, vă invită sâmbătă, 4 februarie, ora 17.30, la prezentarea volumului NATYASASTRA – CARTEA ARTELOR, traducere din limba sanscrită de Amita Bhose și Constantin Făgețan, apărut la Editura Cununi de Stele, 2016, prima traducere a tratatului de artă dramatică în Europa.

Invitaţi de onoare: E.S. RAMESH CHANDRA, Ambasador al Indiei la Bucureşti şi doamna KATHYAYINI CHANDRA.

Prezintă: Elena ANDRONACHE, studenta Amitei Bhose, Carmen MUŞAT-COMAN, director al Editurii Cununi de Stele şi studenta Amitei Bhose, Carmen COŢOVANU PESANTEZ, coregraf dans clasic indian și specialist în cultură şi civilizaţie indiană, Mariana DULIU, director – Casa de Cultură „Friedrich Schiller”.

Cu acest prilej, va avea loc și o reprezentaţie de dans clasic indian „SHIVA NATARAJA – STĂPÂNUL DANSULUI COSMIC”, concept coregrafic: Carmen Coţovanu Pesantez. Interpretează Grupul Centrului de Artă „Euterpe” : Alina Ion, Iulia Harangus, Angelica Floareş.

Natyasastra reprezintă cartea fundamentală a esteticii indiene. În India, receptarea artei are aceeași importanță ca și crearea ei. Natyasastra – tratatul de dramaturgie indiană – susține că arta, meșteșugul, învățătura, gândul sau înțelepciunea care n-au fost manifestate în teatru, nici nu există. Conform gândirii indiene, arta nu reprezintă un scop în sine, ci o cale a realizării unei experiențe lăuntrice, a regăsirii omului în propriul său suflet. Tradiția indiană socotește dramaturgia drept genul desăvârșit al literaturii, teatrul fiind o sinteză a tuturor artelor – muzica, pictura, sculptura, arhitectura și dansul.
ED ITURA „CUNUNI DE STELE”, Bucureşti, nume inspirat din „Luceafărul”, a fost înfiinţată în 2009, pentru a publica opera scriitoarei, profesoarei şi traducătoarei AMITA BHOSE. Exegetă a operei eminesciene, doctor în filologie, Amita Bhose (Calcutta, 1933 – Bucureşti, 1992) a creat o punte culturală între India şi România, fiind prima traducătoare a lui Eminescu în spaţiul asiatic şi cea care a făcut cunoscută literatura română în India. Totodată, este singura traducătoare a lui Rabindranath Tagore direct din bengali (limba maternă a poetului şi a sa) în română.
CENTRUL DE ARTĂ „EUTERPE”, Bucureşti, este o instituţie privată care a luat fiinţă în anul 2003. Centrul de Artă „Euterpe” desfăşoară multiple activităţi în domeniul artistic şi cultural, organizează evenimente şi oferă prestaţii artistice (concerte/recitaluri de muzică latino-americană, spectacole de dans clasic indian, flamenco, latino s.a.), participă la importante proiecte culturale, colaborând cu artişti de prestigiu din ţară şi din străinătate, precum şi cu alte instituţii de cultură, ambasade, companii, ONG-uri etc.
Evenimentul se va desfăşura în limbile română şi engleză. Intrarea este liberă.

Imagini de la prezentare

 

 

 

 

Permanent link to this article: http://www.casaschiller.ro/prezentarea-volumului-natyasastra-cartea-artelor/

Deportarea etnicilor germani în U.R.S.S. și urmările ei

In cadrul evenimentelor dedicate istoriei culturii germane din România, Casa de Cultură „Friedrich Schiller” organizează joi 26 ianuarie 2017, ora 18.00, conferința dezbatere „Deportarea etnicilor germani în U.R.S.S. și urmările ei”, dedicată prezentării volumelor editate de Erwin Josef Țigla: „Deportarea în Rusia. 70 de ani de la începerea acesteia. Manifestări comemorative în Banatul Montan, 1991 – 2015, şi articole cu privire la istoria monumentului dedicat deportaților, ridicat la Reșița” și „Deportarea în Rusia. 70 de ani de la începerea acesteia. Martori oculari și amintiri”, apărute la editura „Banatul Montan”, Reşiţa 2015, 2016.

Totodată se va proiecta filmul „La marginea tăcerii”, semnat de Cristian Amza, realizator TVR 2. Documentarul reliefează drama germanilor din România trimiși la munca de reconstrucție în U.R.S.S. și face parte din seria de documentare „Deportații”, prezentată la TVR 2.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Forumul Democratic al Germanilor din județul Caraș-Severin,
Forumul Democrat al Germanilor din România – Regiunea Extracarpatică și Forumul Democrat al Germanilor din București.

Cu acest prilej, va fi vernisată și o expoziție de fotografie aparținând Forumului Democratic al Germanilor din județul Caraș-Severin.

Prezintă:

Erwin Josef Țigla, Președintele Forumului Democratic al Germanilor din județul Caraș-Severin
Christiane Cosmatu, Subsecretar de stat Departamentul pentru Relații Interetnice, Guvernul României
Dr. Klaus Fabritius, Președintele Forumului Democrat al Germanilor din România – Regiunea Extracarpatică
Cristian Amza, realizator TVR 2
Ilustrația muzicală: Ana Bădică și Marius Boldea, pian
Coordonatorul proiectului: Aurora Fabritius

„Cele două apariții editoriale reșițene reprezintă chintesența a tot ceea ce am putut realiza și documenta în sud-vestul țării despre acea pată neagră, poate cea mai grea, de care a avut parte etnia germană pe aceste meleaguri. Ele reprezintă totodată o modalitate de a face ca suferințele, de cele mai multe ori supranaturale, să nu fie trecute cu vederea, să nu fie uitate: atât de cei care au suferit, cât și de generațiile viitoare. Cei pătimiți, de cele mai multe ori au iertat, iar noi, cei de astăzi și de mâine suntem chemați să luptăm pentru ca aceste erori și orori ale istoriei să nu se mai repete niciodată.” Erwin Josef Țigla

„După deportarea în Uniunea Sovietică din 1945 comunitățile germane din România nu s-au mai regăsit pe sine, iar impactul cu regimul comunist a fost unul extrem de puternic, afectându-i pe majoritatea membrilor acestora. Măsurile punitive care au urmat (exproprieri, naţionalizări, limitări de drepturi), la care se adaugă transformările socio-economice din deceniile următoare (industrializarea, urbanizarea) dar și politicile de deznaționalizare, au dus la ruperea legăturilor care înainte țineau comunitățile unite. S-a creat astfel un context care a determinat o creștere masivă a dorinței de emigrare, având ca și consecință directă una dintre cele mai ample mișcări de populație în timp de pace din secolul XX.” Dr. Cosmin Budeancă

Evenimentul se va desfășura în limba română și limba germană.

Permanent link to this article: http://www.casaschiller.ro/deportarea-etnicilor-germani-in-u-r-s-s-si-urmarile-ei/

Program cultural – ianuarie 2017

linie
07.01.2017 9.00
Sala 1
Clubul „Cercetaşii României”- tema: „Educaţie nonformală prin ateliere de dezvoltare socială”; în colaborare cu Grupul de Iniţiativă „Cabana Scout”. Coordonator Adrian Popescu

Klub: “Rumäniens Pfadfinder – Thema: “Informelle Erziehung durch soziale Entwickulng”; in Zusammenarbeit mit „Cabana Scout”, Leiter Adrian Popescu

linie
09.01-18.15 14.01- 14.00 Sala 1 Conferinţa: „Introducere în Sahaja Yoga“ în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: “ Einführung in Sahaja Yoga” in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien

linie
13.01. 2017
18.00
Sala 1
Clubul turistic „Imagini din toată lumea”: conferință cu imagini „Colindând în iarnă pe trasee montane”. Prezintă: Mihail Cernat.

Touristenklub “Bilder aus aller Welt”: “ Konferenz und Bilder: „Winterwanderungen auf Gebirgswegen” Es spricht: Mihai Cernat.

linie
14.12.2017 9.00
Sala 1
„Clubul „Cercetaşii României”- tema: „Educaţie nonformală prin ateliere practice pentru dezvoltarea abilităţilor manuale”; în colaborare cu Grupul de Iniţiativă „Cabana Scout”. Coordonator Adrian Popescu

Klub: “Rumäniens Pfadfinder – Thema: “ Die non-formelle Erziehung mit Hilfe der Werkstätten für intellektuelle Entwicklung für die Entfaltung der manuellen Geschicklichkeit“; in Zusammenarbeit mit „Cabana Scout”, Leiter Adrian Popescu

linie
19.01. 2017 17.30
Sala 1
Conferința: „Unirea Principatelor”. Prezintă: Clementina Timuș, Ileana Mustață – membre A.F.U.; eveniment organizat în colaborare cu “Asociaţia Femeilor Universitare”.

Vortrag: “Die Vereinigung der Fürstentümer”. Es sprechen: Clementina Timuș, Ileana Mustață; in Zusammenarbeit mit dem „Verein der Frauen aus dem Universitätsbereich“.

linie
19.01. 2017 13.00
Sala 1
Cenaclul de poezie japoneză: „Cenaclul literar de haiku“: „Poemul senryu- un poem plin de umor”; în colaborare cu „Societatea Română de Haiku”

Literatenkreis der japanischen Dichtung: „Der Haiku Literatenkreis“: „Die Verserzählung Senryu, – eine Verserzählung voller Humor “ in Zusammenarbeit mit der “Rumänischen Haiku-Gesellschaft”.

linie
21.01.2017 9.00
Sala 1
Clubul „Cercetaşii României”- tema: „Educaţie nonformală prin ateliere de dezvoltare afectivă”; în colaborare cu Grupul de Iniţiativă „Cabana Scout”. Coordonator: Adrian Popescu

Klub: “Rumäniens Pfadfinder – Thema: “Informelle Erziehung durch Werkstätte für affektive Entwicklung”; in Zusammenarbeit mit „Cabana Scout”, Leiter Adrian Popescu

linie
23.01-18.15 28.01- 14.00 Sala 1 Conferinţa: „Energia Kundalini, puterea dorinţei pure“ în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: “Die Kundalini – Energie, die Kraft des reinen Wunsches” in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien

linie
26.01.2017 18.00
Sala 1
Conferința „Deportarea și detenția etnicilor germani, 1945-2017”. Invitați: Erwin Josef Țigla, dr. Klaus Fabritius, Christiane Cosmatu și Cristian Amza. Ilustrația muzicală: Ana Bădică și Marius Boldea, pian. Coordonator proiect: Aurora Fabritius.

Vortrag „Die Deportation und Haft der deutschen Volksgruppe, 1945-2017”. Es sprechen Erwin Josef Țigla, Dr. Klaus Fabritius, Christiane Cosmatu und Cristian Amza. Musikalische Untermalung: Ana Bădică și Marius Boldea Projektleiterin: Aurora Fabritius

linie
28.01.2016 9.00
Sala 1
Clubul „Cercetaşii României”- tema :„Educaţie nonformală prin ateliere de dezvoltare a caracterului”; în colaborare cu Grupul de Iniţiativă „Cabana Scout”. Coordonator: Adrian Popescu

Klub: “Rumäniens Pfadfinder – Thema: “Die nonformale Erziehung mit Hilfe der Werkstätten für die Entwicklung des Charakters”; in Zusammenarbeit mit „Cabana Scout”, Leiter Adrian Popescu

linie
30.01.2017 18.15
Sala 1
Conferinţa: „Despre cele 3 canale energetice subtile şi cele 3 tendinţe majore ale fiinţei umane“; în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: „Über die drei subtilen energetischen Kanäle und die drei Haupttendenzen der Lebewesen.“ in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien

linie
INTRAREA LIBERĂ / EINTRITT FREI

Permanent link to this article: http://www.casaschiller.ro/program-cultural-ianuarie-2017/

Conferința și prezentarea cărții „Cetatea Alba”. Autor: dr. Ionel Cândea.

12_8_-afis-cetatea-albaCasa de cultură „Friedrich Schiller” în parteneriat cu Muzeul Brăilei „Carol I“ și editura Istros organizează evenimentul dedicat unei remarcabile apariții editoriale, CETATEA ALBĂ, în ziua de joi, 8 decembrie 2016, începând cu ora 18:30: autor dr. Ionel Cândea.

Conferința și expoziția de planșe arheologice se înscriu în ciclul prezentării istoriei culturii românești, tradiție a Casei „Friedrich Schiller”.

Ilustrația muzicală: Cristian Balaș, vioară.
Coordonator proiect: Aurora Fabritius.

Participă:

Dr. Ionel Cândea, directorul Muzeului de Istorie al Brăilei, directorul Muzeul Brăilei „Carol I“
Prof.univ. dr. Mihai Maxim, directorul Centrului de Studii Turce al Universității din București,
membru de onoare al Academiei Turce
Prof. univ. dr. Ioan OPRIȘ, istoric, Muzeul Național de Istorie a României
Prof. univ. dr. Virgil Ciocâltan
Ionut Carol Opriș, Universitatea din București
Dr. Alexandru Ciocâltan, Institutul de Istorie „N. Iorga“
Simion Gheorghiu, cercetător științific, Institutul „N. Iorga”

„În paginile acestui studiu consacrat prezenţei Cetăţii Albe în istoriografia românească, dorim să subliniem faptul că acest subiect a fost tratat doar prin prisma celor mai importante contribuţii româneşti la cunoaşterea sa. Autorul este conştient de faptul că în continuare noi şi noi titluri şi autori se vor ivi din trecutul atât de mult cercetat al monumentului medieval şi peste care am trecut, fără să vrem. Aşteptăm cu şi mai mare interes noile abordări, de oriunde ar apărea ele despre acest loc şi faptele legate de el. (…)

Așezată la limanul Nistrului, Cetatea Albă a trezit încă din primele veacuri de existență interesul tuturor celor care au cunoscut-o într-un fel sau altul, în toată măreția și splendoarea ei. În prezentul volum vom încerca să adunăm cele mai însemnate contribuții pe care le cunoaștem, din istoriografia noastră, privitoare la fabulosul monument. (…)

Cetatea Albă nu putea să lipsească dintr-una din cele mai importante cronici realizate în spațiul cultural și spiritual al Țării Românești la începutul veacului al XVII-lea, mai precis la 1620. Este vorba de cea mai veche scriere istoriografică în limba română și anume Cronica universală a lui Mihail Moxa. (Cronica universală, ed. G. Mihăilă, București, 1989) (…)
Dimitrie Cantemir reprezintă, fără îndoială, un moment important în istoriografia Cetății Albe, nu atât prin referiri de mare întindere cât prin valoarea științifică a amănuntelor pe care le oferă. (in Descriptio Moldaviae) (…)

După 1945, ca și după 1989, prezența Cetății Albe în istoriografia noastră se leagă de momente de conjunctură mai mult sau mai puțin favorabile fructificării lor. (…)

Vom descoperi aici, într-o lucrare ce se bazează pe o vastă erudiţie, pe parcurgerea a mii de documente şi a zeci de izvoare narative, câteva referiri şi la Cetatea Albă. (…)” Ionel Cândea

Evenimentul se va desfășura în limba română. Intrarea este liberă.
____
Das „Friedrich Schiller” Kulturhaus in Partnerschaft mit dem Museum „Carol I“ der Stadt Brāila und dem Verlag Istros organisiert am Donnerstag, 8. Dezember 2016, ab 18:30 Uhr eine Veranstaltung, die einer bedeutenden Neuerscheinung CETATEA ALBÃ gewidmet ist : Autor Dr. Ionel Cândea.

Die Konferenz und die Ausstellung der archäologischen Plakate reihen sich in den Zyklus der Vorstellung der rumänischen Kulturgeschichte, eine Tradition des Schillerhauses, ein.

Musikalische Untermalung: Cristian Balaș, Geige
Projektleiterin: Aurora Fabritius.

Es sprechen:

Dr. Ionel Cândea, Direktor des Museums für Geschichte „Carol I“ der Stadt Brāila
Professor Dr. Mihai Maxim, Direktor des Zentrums für Türkische Studien an der Universität Bukarest, Ehrenmitglied der Türkischen Akademie
Prof. Dr. Ioan Opriș, Historiker, Das Nationale Museum für Geschichte Rumäniens
Professor Dr. Virgil Ciocâltan
Ionut Carol Opriș, Universität Bukarest
Dr. Alexandru Ciocâltan, Institut für Geschichte „N. Iorga“
Simion Gheorghiu, wissenschaftlicher Forscher, Institut für Geschichte „N. Iorga“

„In diesem der Präsenz der Cetatea Albā in der rumänischen Historiographie gewidmeten Studie, möchten wir die Tatsache unterstreichen, dass dieses Thema nur im Lichte der wichtigsten rumänischen Beiträge betrachtet wurde. Der Autor ist sich der Tatsache bewusst, dass auch weiterhin neue Titel und Autoren aus der viel erforschten Vergangenheit des mittelalterlichen Denkmals auftauchen werden und die wir, ohne zu wollen, übersehen haben. Wir warten mit großem Interesse auf neue Ansätze, betreffs dieses Ortes und der daran gebundenen Tatsachen, wo immer sie erscheinen würden. (…)

Gelegen am Dnister-Liman, hat Cetatea Albă schon in den ersten Jahrhunderten ihrer Existenz das Interesse all deren, die sie in ihrer Pracht und Erhabenheit erlebt haben, geweckt. In diesem Band werden wir versuchen die wichtigsten Beiträge zu sammeln, die wir aus unserer Historiographie bezüglich des fabelhaften Denkmals kennen. (…)

Cetatea Albă konnte nicht aus einer der wichtigsten Chroniken fehlen, die im kulturellen und geistigen Raum der Walachei zu Beginn des XVII. Jahrhunderts, genauer gesagt 1620, geschrieben wurde. Es ist die Rede von der ältesten historiographischen Schrift auf Rumänisch und zwar von der Universellen Chronik von Mihail Moxa. (Cronica universală, ed. G. Mihăilă, București, 1989) (…)

Dimitrie Cantemir repräsentiert, allerdings, einen wichtigen Moment in der Historiographie der Cetatea Albā, nicht unbedingt wegen seiner umfassenden Referenzen sondern durch den wissenschaftlichen Wert der Einzelheiten, die er uns bietet. (in Descriptio Moldaviae)

Nach 1945, als auch nach 1989, ist die Präsenz von Cetatea Albā in der rumänischen Historiographie an, mehr oder weniger günstigen Konjunkturmomente, gebunden (. . . ).

Wir werden hier, in einer Arbeit, die sich auf eine weitgehende Belesenheit, auf Tausende Dokumente und Dutzende von narrativen Quellen stützt, auch einige Hinblicke auf Cetatea Albā finden (…)” Ionel Cândea

Die Veranstaltung findet auf Rumänisch statt. Der Eintritt ist frei.

Permanent link to this article: http://www.casaschiller.ro/conferinta-si-prezentarea-cartii-cetatea-alba-autor-dr-ionel-candea/